Høyres Tina Bru (t.v.) og Erna Solberg presenterer partiets alternative statsbudsjett. t.h. Foto: Javad Parsa / NTB

I sitt alternative budsjett foreslår Høyre å kutte skatter med 9,5 milliarder kroner. Til sammen omprioriterer partiet nesten 22 milliarder kroner.

Høyre har fremlagt sitt alternative statsbudsjett, og det handler i stor grad om tradisjonelle toner fra nettopp Høyre. Det vil i praksis si lavere skatter.

Nettopp Høyres alternative budsjett er mer interessant enn de fleste andre opposisjonspartienes versjoner, da Høyre ser ut til å ha kurs mot en ny periode som leende regjeringsparti fra 2025.

Høyres budsjettforslag kan bli reell politikk om et par år, mens de fleste mindre partiers alternative forsalg stort sett er en ren teoretisk øvelse.

Det Høyre nå går inn for, er et skattelette på 3300 kroner for inntekter opp til 827.000 kroner, en avvikling av den økte arbeidsgiveravgiften som ble innført av Støre-regjeringen, og en omgjøring av den nye lakseskatten.

NTB-Snorre Schjønberg og Kenneth Kandolf Haug

– Vi vil gjøre regningene litt enklere å betale, sier Høyres leder Erna Solberg.

Mange vil mene at ordet» litt» her er nokså sentralt, da det er temmelig marginale beløp det vil handle om for de fleste.

– I en tid hvor alt blir dyrere, merker særlig barnefamilier, de med for store lån og de med lave inntekter at pengene ikke lenger strekker til. Derfor prioriterer Høyre lavere skatt på vanlige inntekter, økt barnetrygd og gratis kjernetid i barnehagen for flere familier, fortsetter Solberg.

Fjerner «dum» avgiftsøkning

Partiet foreslår for andre år på rad å fjerne hele den økte arbeidsgiveravgiften. Sammen med en nedtrapping av formuesskatten på arbeidende kapital vil det spare bedriftene for 10 milliarder, mener partiet.

– Den er så dum at selv SV vil fjerne den, sier Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru om den økte arbeidsgiveravgiften.

Hun sier partiet også vil prioritere barnefamiliene.

– De fleste har fått dårligere råd under Arbeiderpartiet-Senterparti-regjeringen. Høyre vil ha et krafttak for privatøkonomien. En vanlig familie med to små barn ville med Høyre fått cirka 5000 kroner mer i skattelette og 11.500 kroner mer i barnetrygd, sier Bru.

Partiet foreslår gratis kjernetid i barnehagen for flere familier, samt barnehageplass til desemberbarna fra fylte ett år.

Klimakutt og forsvarssatsing

Samtidig vil partiet blant annet avvikle momsfritaket for bøker og kutte fagforeningsfradraget tilbake til Solberg-regjeringens nivå.

Til sammen vil partiet redusere statens utgifter og øke inntektene med 21,8 milliarder kroner.

Høyre markerer seg som et «klimaparti», og vil kutte de norske utslippene mer enn regjeringen. Ifølge partiet gir deres klimatiltak utslippskutt på 255.000 flere tonn CO2 enn regjeringens budsjettforslag.

Det spesifiseres ikke hva dette rent konkret vil ha av betydning for noe som helst, men pakkes inn i en nokså generell besvergelse:

– Vi må nå klimamålene dersom vi skal unngå farlige og kostbare klimaendringer, sier partits sterkt klimaorienterte representant Tina Bru.

Partiet foreslår en forsvarssatsing på 1,77 milliarder for å øke aktiviteten i Forsvaret, investere i Nammo og fylle opp forsyningslagrene. Dette er hva de fleste vil kalle en rent symbolsk påplusning, med minimal praktisk betydning.

Man kommer svært kort med 1,77 milliarder ekstra sett opp mot de behovene for oppgradering og fornyelse Forsvaret nå har, og de færreste vil si at Høyre forsvarer sitt gamle stempel som «Forsvarspartiet» med en slik mager budsjettøkning.

Det er også lagt inn en økning på 400 millioner til politiet. Se artikkel under om Høyres planer for nettopp politiet.

Jobbpakke på 500 millioner

Høyre legger fram en jobbpakke på til sammen nesten 500 millioner. Pakken inkludere 500 flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne og 500 flere varig tilrettelagte arbeidsplasser.

– Vi vil at folk på uføretrygd som jobber, skal få beholde mer av egen inntekt. Derfor foreslår vi ny avkortingsmodell hvor vi halverer avkortingen av trygden opp til 1,2 G, samtidig som vi beholder fribeløpet. På den måten vil det lønne seg mer for uføre å jobbe noe ved siden av, sier arbeidspolitisk talsperson Henrik Asheim.

Høyre foreslår også en styrket effektivisering av staten som skal frigjøre 1,5 milliarder kroner.

Kutter tannhelsesatsing

I budsjettet vil Høyre øke sykehusbudsjettene med 735 millioner kroner. De pengene tas blant annet fra regjeringens tannhelsesatsing.

«Rabattert tannhelsetilbud til 21-24-åringer utgår. Omdisponeres til sykehus,» heter det i en post i Høyres alternative statsbudsjett.

Gjennom dette mener Høyre at de kan skaffe 420 av de 735 millionene de vil bevilge til landets sykehus for å øke aktiviteten. Pengene skal brukes til å dekke psykisk helsevern, rus og rehabilitering, samt innkjøp av private tjenester.

Les også: 

Høyres alternative budsjett: Vil ansette 462 nye politifolk

Gode bøker fra Document! Bestill i dag:

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.