Rødt vil øke skattene med 30 milliarder kroner og bruke mer oljepenger til å finansiere nye krisepakker for arbeidsfolk, sier partileder Bjørnar Moxnes. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Rødt vil øke både skattene og oljepengebruken for å finansiere økte utgifter på i alt 44 milliarder kroner i sitt alternative statsbudsjett.

Rødt vil i likhet med Arbeiderpartiet grave dypere i oljefondet enn regjeringen og bruke 14,7 milliarder oljekroner mer. Det gir en oljepengebruk på 3,4 prosent, mot regjeringens forslag om 3,2 prosent.

Tallet er nøyaktig det samme som Ap kom med da de torsdag la fram sitt alternative budsjett. Og i likhet med Ap vil Rødt bruke disse midlene til å finansiere inntektssikring for arbeidsløse under koronakrisen, samt arbeidsplasser og miljøsatsinger.

– For dårlige ordninger

– Dette er en liten pris å betale for å sikre folk gjennom denne krisen, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som fredag presenterte partiets alternative budsjett.

Budsjettet er delt i to, der den økte oljepengebruken skal dekke ekstratiltak for å demme opp for koronakrisen. Her vil Rødt blant annet sikre at flere arbeidsløse får rett til dagpenger ved å senke terskelen for hva man må ha tjent, samt forlenge ordningene for dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP). Partiet vil også videreføre kompensasjonsordningene for frilansere og selvstendig næringsdrivende, særlig på kulturfeltet.

Rødt vil også gjøre flere av koronatiltakene, som lavlønnstillegget i dagpengeordningen, permanente.

– Koronakrisen har vist oss at ordningene for inntektssikring var for dårlige allerede før krisen inntraff. Rødt vil ha et sterkere sikkerhetsnett for alle, sier Moxnes.

Økte skatter

I skattepolitikken skiller Rødt seg imidlertid fra sin storebror på venstresiden. Der Ap i hovedsak vil videreføre dagens skatteregime, holde avgiftsnivået på stedet hvil og bare øke skattene for høytlønte og de med store formuer, vil Rødt øke skatte- og avgiftsnivået med 30 milliarder kroner.

Men folk som tjener under 600.000 kroner, altså mer enn to av tre nordmenn, vil ikke få økt skatt, lover partiet. Derimot vil de som tjener over 2 millioner, få en betydelig skatteskjerpelse. Rødt vil også gjeninnføre skatt på arv over 5 millioner.

– Så langt har krisen forsterket Forskjells-Norge. Hundre tusener har gått ned i inntekt, mens mange av de aller rikeste har økt sine formuer. Denne utviklingen må vi snu sammen, sier Moxnes.

Rødts budsjettalternativ vil nok bli studert nøye av de øvrige rødgrønne partiene. Meningsmålingene viser nemlig at Rødt kan havne på vippen hvis det blir rødgrønt flertall i valget neste høst.

Klimadugnad og gratis barnehage

De økte skatteinntektene vil partiet blant annet bruke til innfasing av gratis barnehage, i første omgang for 5-åringer, gratis skolemat i barneskolen, innfasing av gratis tannhelse, kutte egenandelen på helsetjenester, lavere billettpriser på kollektivtransport og fjerning av moms på norskprodusert frukt og grønt.

I tillegg vil partiet bruke nærmere 5,5 milliarder på det de omtaler som en «klimadugnad», med investeringer i blant annet verftsindustrien, energieffektivisering, ladestasjoner landet rundt og klimatiltak i industrien.

– Staten må stille opp med milliardene som trengs for å sette folk i gang, sier Moxnes.

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.