Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV) og SV-leder Audun Lysbakken går amok med skattekrav. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Nå begynner illevarslende realiteter bak SVs skattepolitikk å gå opp både for Ap/Sp og for velgerne. Det handler om massive skatteøkninger, til å finansiere SVs mange hjertesaker. Nå er det opp til Støre å vise måtehold.

NTB-Johan Falnes melder at SV krever å øke det totale skatte- og avgiftsnivået i Norge med 22,9 milliarder kroner sammenlignet med det regjeringspartiene Ap og Sp har lagt opp til.

Dette går fram av SVs alternative statsbudsjett, som ble lagt fram mandag formiddag. Document omtalte grunnrisset i kravet tidligere mandag.

De rødgrønne lever opp til sitt «ry» som skattepartier: Sammenlignet med Solberg-regjeringens opprinnelige budsjettforslag er det snakk om en økning på 29,5 milliarder kroner.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski prøver å fremstille det slik at denne økningen er «irrelevant» for folk flest.

– Og med SVs opplegg vil folk flest få skattekutt, mens de med de største inntektene og største formuene må betale mer, hevder hun.

Kaski viser til at de som tjener mindre enn 600.000 kroner i året, får kutt i inntektsskatten med SVs opplegg. De som tjener over 600.000, vil derimot få noe høyere skattenivå i snitt.

I tillegg foreslår SV å øke formuesskatten og utbytteskatten. Mange nordmenn sliter allerede i dag med formueskatt på boligverdi, sparepenger osv.  Dette kan økes betraktelig om SV klarer å presse Støre /Vedum til å gå med på et slikt opplegg.

SV vil også reversere de kutt den borgerlige regjeringen gjennomførte i det totale skatte- og avgiftsnivået i Norge, med ca.  37 milliarder kroner fra 2013 til 2021.

Ifølge NTB vil SV nulle ut hele kuttet fra 2013 – og vel så det.

– Vi har sagt at vi skal øke skattenivået, også over det Solberg-regjeringen har kuttet. Vi må øke skatteinngangen, både for å få ned forskjellene i Norge og for å bygge ut velferden, sier Kaski til NTB.

Mantraet om «å få ned forskjellene» innebærer i praksis at folk i vanlige jobber og med egne boliger skal betale mer skatt for å heve levestandarden til alle som ikke arbeider, det vil i stor grad si den økende innvandrerbefolkningen. Det er dette SVs variant av «rettferdighet» går ut på, og som ca. 8-9 prosent av norske velgere faktisk synes er en god ide.

I det alternative budsjettet går SV også inn for å innføre en ny produksjonsavgift for olje- og gassnæringen på norsk sokkel.

Inntektene fra avgiften, som anslås til 43 milliarder kroner på årsbasis, skal gå til noe man kaller et nytt grønt omstillingsfond.

Av andre hjertesaker SV vil finansiere med sine store skatteøkninger, kan det nevnes at partiet ønsker å pøse ut milliarder til såkalte klimatiltak i den tredje verden.

I Høyre og Frp er man ifølge NTB bekymret for det man ser fra de rødgrønne:

Høyres Nikolai Astrup beskylder SV for å slippe «en skattebombe over bedriftene».

Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi kaller SV-forslaget et «skattesjokk» for folk som eier egen bolig og er avhengig av bilen i hverdagen.

Hvis man har en normal inntekt og bor i egen bolig, skal man være temmelig optimistisk for å tro at man ikke vil rammes av SVs skatteøkninger. Dette handler om å beslaglegge store summer fra de fleste deler av befolkningen og næringslivet.

Nå er spørsmålet om Støre/Vedum har ryggrad til å stå imot rabiate krav fra et SV med nærmest desperat markeringsbehov.

Les også: 

SVs budsjettkrav: Første test av Støres ryggrad som statsminister

 

Bestill denne nye, viktige utgivelsen fra Document Forlag:

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Bestill også høstens store boknyhet:
Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Bli medlem, og få tilgang til alt vårt stoff straks det publiseres:
Vi trenger DIN støtte! Gi et bidrag til Document i dag:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.