SV avslører at klimapolitikk ikke er noe annet enn grønn omfordelingsøkonomi. Nå vil partiet nemlig ta fra «de rike» og gi til «de fattige» ved å gi CO2-avgiften tilbake til nordmenn over 17 år som tjener 500.000 kroner eller mindre.

De kaller det «grønn folkebonus».

– For å unngå at folk flest blir hardt rammet av avgiftsøkninger, foreslår vi en grønn folkebonus, en ordning der de nye inntektene fra økningen i CO2-avgift betales ut igjen, til folk med vanlige og lave inntekter, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

Først vil altså SV øke CO2-avgiften med 50 prosent i 2022, fra dagens nivå på om lag 590 kroner. Deretter skal pengene, i sin helhet, gis til alle over 17 år med en inntekt på 500 000 eller mindre. Hva har dette med klima å gjøre? Er ikke hele poenget med klimapolitikk å tvinge folk til å slippe ut mindre CO2?

«SV har foreslått å øke CO2-avgiften med hele 50 prosent neste år, fra dagens nivå på om lag 590 kroner. Pengene skal i sin helhet gå til alle over 17 år som tjener 500.000 kroner eller mindre, foreslår SV i sitt alternative budsjett. Hver person i denne gruppen vil få en utbetaling på 1450 kr i 2022.

Det gir en kostnad på 3,6 milliarder kroner i 2022.» (NTB)

Det blir tydeligere og tydeligere at klimapoltikk handler om omfordelingsøkonomi. For hvor mye enklere hadde det ikke vært å bare kutte CO2-avgiften, isteden for å betale ut 1450 kroner til x antall personer hvert år? Og hvordan skal det demme opp for de avgiftene som må betales i nuet? Det er selvsagt fordi at «de rike» skal betale «de fattige». Klassisk sosialisme der altså.

– Siden det er de rikeste i samfunnet som bidrar mest til klimagassutslipp gjennom høyt forbruk og mye reising, vil de fleste tjene på denne ordningen, sier Kaski.

Klimaavgifter er altså ikke til for å hemme forbruket, nei, avgiftene skal ramme de rike, slik at de fattige får mer å rutte med – en gang i året.

Vær så god, bli sprø.

 

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.