SV krever en avgift på 21 milliarder for oljenæringen. Pengene skal brukes til en satsing på «grønn industri» på havet.

– Vi ønsker å innføre en ny avgift som skal brukes til å bygge grønn industri på norsk sokkel, sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski sier dette vil være en prioritert sak i budsjettforhandlingene.

Oljenæringen skal påføres en omstillingsavgift per enhet olje som produseres. Og olje- og gassnæringen er såpass lønnsom at de vil tåle en slik avgift, mener Kaski.

– Dette dreier seg om mye penger i sum. Det skylder at vi har en stor, lukrativ olje- og gassindustri. Men ser man på avgiften, så er nivået vi foreslår per fat, helt håndterbart og vil ikke gjøre annet enn at det reduserer klimarisikoen ved at man unngår å åpne de minst lønnsomme feltene.

SV vil øke CO2-avgiften til 3000 kroner

Satsningsområdene for SV er industrier som i dag absolutt ikke er lønnsomme, havvind, som hydrogen, grønn maritim skipsfart og karbonfangst og -lagring. Men SV kjører på, for det er viktig at Norge blir ledende på utvikling av grønne, ulønnsomme næringer.

– I dag er vi i ferd med å bli akterutseilt på en del av de grønne næringene. Vi mener dette fondet kan frigjøre store midler som gjør at vi virkelig kan få fart på det grønne skiftet. Det kan være starten på en ny tid for Norge, sier han.

SV har fyrt opp i peisen, og vil bruke oljepenger som brennstoff. Kostnadene faller som vanlig på forbrukerne og skattebetalerne.

SV krever ny avgift på 21 milliarder for oljenæringen

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.