CO2 er en luktfri og usynlig gass som utgjør kun 0,04 % av atmosfæren, men som likevel er betingelsen for alt liv på jorden fordi CO2 er naturens egen plantenæring. Utrolig nok er denne betingelsen for grønn natur erklært som vår farligste forurensning av politikere som tror de kan styre jordens klima i fremtiden. 

Tall fra SSB viser at de såkalte miljøavgiftene utgjorde hele 39,8 milliarder kroner i 2019. Det er en liten nedgang fra 41,3 milliarder i 2018, men i 2010 lå avgiftsbelastningen på 31,0 milliarder.

Avgifter på CO2-utslipp, inkludert kjøp av europeiske klimakvoter, utgjorde 22,0 milliarder kroner. Målet med denne avgiftspolitikken er å styre klimaet på jorden og sikre oss bedre vær i år 2100. Fordelingen er slik, ifølge SSB:

CO2-avgift: 8,1 milliarder kroner
CO2-avgift fra olje- og gassutvinning: 5,5 milliarder kroner
Miljøavgift på HFK og PFK: 304 millioner kroner
CO2-delen av engangsavgiften: 5,8 milliarder kroner
Skatt på omsetning av klimakvoter: 2,3 milliarder kroner
Norske husholdninger ble tappet for 14,6 milliarder kroner, eller 36,5 % av avgiftene. Olje- og gassutvinningen måtte ut med 6,8 milliarder kroner, mens kraftforsyningen betalte 449 millioner i miljøavgifter, til tross for de ekstreme naturødeleggelsene vindkraften fører med seg.

Dette regnskapet har også en utgiftsside: Hele 8,3 milliarder ble brukt på miljøsubsidier, og halvparten av pengene gikk til utlandet.

CO2-avgiftene finansierer  klimatiltakene

Klimahysteriet er ekstremt kostbart for Norge, nordmenn og næringslivet. Så kostbart at mange bedrifter og næringer må få kompensasjon for de store CO2-utgiftene og dermed blir avhengige av subsidier for å dekke opp for unødvenige «klimaavgifter» pålagt av staten.

Enerwe har regnet ut at regjeringen vil utbetale 255 millioner i CO2-kompensasjon til fiskerinæringen og 2,6 milliarder kroner til industrien, fordi disse næringene ikke forventes å tåle belastningen av miljø- og klimaavgifter på egen hånd.

Dette innebærer at selv om staten drar inn åtte milliarder i CO2-avgifter, er netto resultat lavere. Statens inntekter fra miljøavgift på plantenæring vil imidlertid fortsette å øke gjennom en gradvis økning av CO2-avgiften.

Siden klimaendringer er et naturfenomen som vi hverken kan forutsi eller styre, er resultatene av denne kostbare politikken naturligvis totalt fraværende.

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Årets julegave! Kjøp Kents bok om klimahysteriet her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.