Staten må betale anslagsvis 70 milliarder kroner de neste ti årene i CO2-kompensasjon, erfarer Dagens Næringsliv.

Det vil være en mangedobling fra det som er blitt utbetalt i CO2-kompensasjon siden 2013, da ordningen ble innført, skriver avisa.

Fredag blir et forslag til ny CO2-kompensasjonsordning fra regjeringen lagt ut på høring. Grunnen til at staten vil måtte utbetale langt mer enn tidligere, er at EUs klimakvotesystem strammes inn.

Miljødirektoratets anslag er at ut ifra kvoteprisen i juli vil staten måtte ut med anslagsvis 70 milliarder kroner de neste ti årene, mot bare 6,7 milliarder i perioden 2013–2020. Tallet kan bli noe lavere eller enda høyere.

CO2-kompensasjon er en støtteordning fra staten til kraftkrevende industri for å kompensere for økte kraftpriser som følge av klimakvotesystemet.

EU og Norge har som mål å redusere utslippene av klimagasser til netto null innen 2050. Da må mengden CO2-kvoter til industrien gradvis senkes, og derfor vil prisene øke i årene framover.

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Kjøp Peder Jensens bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.