NTB

Frp vil bruke 2,4 milliarder kroner på å skjerme norsk industri fra dyrere strøm. Partiet ønsker å reversere regjeringens forslag om å heve kvotegulvet.

I statsbudsjettet for 2024 foreslår regjeringen å heve gulvet for CO2-kompensasjonsordningen fra 200 til 375 kroner per tonn.

Bakgrunnen er dyrere CO2-kvoter i EU. Ordningen med CO2-kompensering skal skjerme industrien fra dyr strøm som følge av EUs kvotesystem.

– Regjeringen viser igjen at de ikke forstår industrien og verdiskapning, og de fører en uforutsigbar politikk som skremmer bort investeringer i norske arbeidsplasser, sier Terje Halleland (Frp) til Nationen.

I sitt alternative statsbudsjett som Fremskrittspartiet legger fram fredag, setter de derfor av 2,4 milliarder kroner for å reversere det omstridte forslaget om å heve kvotegulvet.

Regjeringens forslag har vakt protester fra flere hold, og forrige uke truet LO-forbundet Industri Energi med streik dersom regjeringen ikke dropper ideen.

Halleland, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, frykter regjeringens forslag vil svekke norsk industris konkurransekraft.

– Det attraktive med å være i Norge er jo at det er billigere strømpris for industrien. Vi er redde for at hvis vi ikke klarer å ivareta det fortrinnet, vil bedrifter flagge ut, sier han.

Frp vil finansiere sitt forslag om 2,4 milliarder mer på CO2-kompensasjonsordningen ved å ta ut et større utbytte fra Statkraft.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.