Ap vil øke skattene med 8,3 milliarder kroner i forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett. Men skatteløftet på inntil 15 milliarder skrinlegges.

VG har fått innsyn i skatteopplegget i Aps alternative budsjett. Der foreslår partiet å øke skattene med i alt 4,6 milliarder kroner, sammenlignet med dagens skattenivå.

Sammenlignet med regjeringens opplegg for neste år blir forskjellen 8,3 milliarder. Regjeringen foreslår nemlig 3,7 milliarder i skattekutt i neste års statsbudsjett.

I valgkampen varslet Arbeiderpartiet skatteøkninger på inntil 15 milliarder kroner de neste fire årene, sammenlignet med 2017-nivået. Nå kommer det nye signaler.

– Tallet på 15 milliarder kroner i skatteøkning kan det norske folk bare glemme. Vi kommer ikke dit, sier nestleder og finanspolitisk talsperson Trond Giske til VG.

– Vi tar ut mesteparten av våre planlagte skatteendringer allerede i 2018: Vi øker formuesskatten tilbake til 2013-nivå, etter at regjeringen har kuttet den flere ganger. Det utgjør 3,3 milliarder kroner. Når vi tilbakefører formuesskatten til 2013-nivå, så er mye av våre endringer gjort, tilføyer han.

Vanlige folk skjermes mot økninger i inntektsskatt og upopulære avgifter på drivstoff og alkohol, men brus og godteri blir dyrere med Ap. Partiet foreslår også en miljøavgiftspakke på 1,8 milliarder kroner, men parkerer som kjent forslaget om å innføre den såkalte Tesla-avgiften.