På en pressekonferanse i dag har regjeringen Solberg gitt grønt lys for nok en «månelanding», bare syv år etter at Jens Stoltenbergs store prestisjeprosjekt fra 2006 kræsjlandet på planeten Virkeligheten i 2013.

Den fiaskoen kostet oss skattebetalere ca. 8 milliarder, men nå har Erna Solberg bestemt seg for å sløse bort over tre ganger så mye på fangst og lagring av plantenæringen CO2, gjennom prosjekt «Langskip». Og det skal ikke stå på penger!

Prosjekt «Langskip»: Like ufattelig dyrt som det er meningsløst

Ernas store klimaprosjekt skal koste deg 25.1 milliarder – før de vanlige overskridelsene. (Eller omtrent kr 10.500 på hver husstand i Norge, så betal din skatt med glede.)

Litt overraskende går regjeringen inn for å realisere fangst og lagring av CO2 (CCS) ved Norcems sementfabrikk i Brevik, mens CO2-fangst ved Fortum Oslo Varmes avfallshåndteringsanlegg i Oslo vil måtte vente til det får tilstrekkelig egenfinansiering og finansiering fra EU eller andre kilder, skriver regjeringen i en pressemelding.

Une Bastholm, leder i MDG, er naturligvis misfornøyd med mangelen på sløsing av skattepenger på klimahysteriet i Oslo, og utbryter overfor TV2:

– Det er utrolig skuffende at regjeringen nedprioriterer karbonfangst på avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Vi må halvere verdens utslipp de neste ti årene. Da er det rett og slett ikke nok med kun ett Co2-fangstanlegg i Norge.

Bastholm fastslår at uten en satsing i Oslo vil det bli nesten umulig å nå målet om å bli verdens første utslippsfrie storby innen de neste ti årene, som om dét spiller noen rolle. Hun får støtte av byrådsleder Raymond Johansen. Det er nemlig aldri penger nok til eldreomsorg og veier i Norge, men alltid endeløst av penger til klimatiltak. Dine penger.

«Industrieventyr» basert på anti-lønnsomhet 

La meg kort forklare CCS-villfarelsen, så du forstår hva dette handler om: Målet er å skrubbe ut et nesten verdiløst produkt (CO2) fra forbrenningsprosesser og industri, (så som forbrenningsanlegg og sementfabrikker), til ekstreme kostnader. Men planen er ikke å selge dette billige produktet, og kanskje tjene litt penger. Langt ifra! Målet er å grave ned produktet i bakken, til enda større kostnader.

I hodet på statsministeren er dette altså fremtidens industri, som lille Norge skal bli best i verden på (som alltid rundt klimatiltak).

Alt tilsier at denne galskapen er noe bare klimahysteriske, vestlige oljeland har lyst og råd til å sløse bort penger på. Alle forsøk, tall og utregninger viser i tillegg at det verken vil virke, monne eller noensinne gjøre en forskjell for jordens CO2-utslipp.

Ikke ta bare mitt ord for det:

I Bellonas rapport fra november 2015 («Scaling the CO2 storage industry: A study and a tool»), hvor organisasjonen regnet detaljert på karbonfangst, har de et «High-Capture»-case hvor det skal fanges 660 millioner tonn CO2 i 2040. Altså drøyt halvparten av den årlige økningen i CO2-ustlipp vi opplever i dag, siden verdens fossile energiforbruk øker jevnt og trutt. Å avhjelpe økningen i utslippene ved hjelp av denne teknologien, fremstår som matematisk umulig.

Vil du vite mer om CCS, så les min artikkel fra 2018 her, eller kjøp boken «Klima Antiklimaks» i nærmeste bokhandel.

En kamp om makt og penger 

At Solberg og hennes kunnskapsløse klima-klakører ikke hører på fornuft, fakta, ingeniører eller matematikk, er regelen og ikke unntaket. Men hvorfor hører hun ikke på Bellona? Er de ikke grønne nok, de heller? Eller har Bellona snudd etter at de dannet miljøstiftelsen Zero, selve edderkoppen i lobbynettverket som sprer klimahysteri i Norge?

At regjeringen prioriterer Sementfabrikken i Brevik, og ikke Oslo-byrådets store klimapolitiske sutteklut, Klemetsrud-anlegget, er politisk interessant: Det kan tolkes som at Erna Solberg ønsker å gi MDG-makta et lite stikk, siden stadig flere innser at Høyre nå i praksis fører MDG-politikk, og derfor tilhører sosialistisk blokk.

Den grønne sekten i partiet MDG styrer i praksis både Høyre, Arbeiderpartiet og hele Norge by proxy. Så dette anfallet av trass svir nok for «Røde» Raymond.

Men prosjekt «Langskip» sementerer egentlig bare det inntrykk at regjeringen kun har én tanke i hodet: klima. Hva det koster, og hva nytteverdien er, later til å være totalt likegyldig.

Det spørs om ikke prosjektet burde fått navnet «Titanic», siden det forhåpentligvis vil senke Erna Solbergs politiske ettermæle en gang for alle. Hun ble nemlig grundig advart, og hennes ansvarsløse sløsing av dine penger skal aldri bli glemt.

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

 

Støtt oss med et lite bidrag:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.