Klima-antiklimaks 5

Det er forunderlig at man i 2018 må skrive en artikkel mot flygende griser. Det brukes nemlig milliarder på prestisjeprosjektet: Grønne aktivister, presse og politikere har vedtatt at griser SKAL fly, og da skal det neimen ikke stå på penger for å få det til. Jens Stoltenberg har allerede sløst bort minst 7,4 milliarder kroner på prosjektet, og det enste han oppnådde var å bevise at griser IKKE kan fly. Men pytt. Sånt har null effekt på Klimakirken av Siste Dagers Vanvittige, hvor nå også Olje- og energiminster Terje Søviknes har blitt medlem. Her skal det brukes mange flere milliarder! Ja, vi snakker naturligvis om «karbonfangst».

Karbonlagring fungerer ikke matematisk.

I stedet for å svi av flere milliarder kroner på å lage livslange grønne karrierer som aldri vil produsere noe som helst av verdi for samfunnet, burde regjeringen og stortinget politikere bruke en 1000-lapp på billige kalkulatorer til seg selv. Enkle regnestykker viser nemlig at CO2-fangst og lagring aldri kommer til å fungere i stor skala, verken i Norge, Europa eller andre steder i verden, og teknologien vil ikke komme til å påvirke klodens CO2-balanse i nevneverdig grad. Nå er ikke jeg matematiker, men pytt: Siden jeg faktisk har en kalkulator, så la oss regne litt på det? Skal vi? Alle klare?

Den årlige økningen i CO2-utslipp på global basis er bortimot én milliard tonn. Den globale økningen per år tilsvarer altså omtrent 20 ganger de årlige, norske utslippene. Samtidig viser tallene fra lagringsprosjekter på Sleipner-feltet og Boundary Dam i Canada, at de kun kvitter seg med ca en million tonn CO2 per år. Det høres mye ut, men det er det ikke i forhold til det som trengs. Dette innebærer nemlig at det blir nødvendig å bygge omtrent 1000 slike CCS-anlegg hvert eneste år, bare for å holde tritt med den globale økningen i utslipp. Det er omtrent tre anlegg per dag globalt, som vil gi vanvittige utgifter, og ikke en krone i ekte inntekter. Der har du det «fremtidige industrieventyret» norske politikere drømmer om. Og det altså ikke for å senke CO2 utslippene, men bare for å hindre at de øker.

CCS er så virkelighetsfjernt at selv ikke Bellona ser det som noen løsning

Skal vi senke andelen CO2 i atmosfæren gjennom CCS, så må man altså bygge dobbelt så mange slike CO2 langringsanlegg, eller rundt seks av dem om dagen globalt. I år etter år. Så rike og dumme er det bare nordmenn som er. Resten av verden vil heller bruke penger på å forske på nye energikilder og bygge kraftverk. CCS vil nemlig aldri bidra med noe som helst, eller redde noe som helst. Klementsrud-anlegget er å kaste gode penger etter dårlige. Selvbedrag og velgerbedrag. Man kan ikke diskutere med matte. Det er grunnen til at selv Bellona ikke ser noen løsning i CCS:

I Bellonas rapport fra november 2015 («Scaling the CO2 storage industry: A study and a tool») har organisasjonen regnet detaljert på karbonfangst. I deres «HIGH-Capture»-case opereres det med at det skal fanges 660 millioner tonn CO2 i 2040. Altså drøyt halvparten av den årlige økningen vi opplever i dag. Selv ikke Bellona har en prognose som kan avhjelpe økningen i utslippene ved hjelp av denne teknologien. Det vil ikke bli noen reduksjon. CCS er både et selvbedrag og velgerbedrag. At Søviknes ikke hører på meg er gjespende forutsigelig, men hvorfor hører han ikke på Bellona? Er de ikke grønne nok de heller?

Karbonlagring fungerer heller ikke teknisk.

At karbonfangst (eller Carbon Capture & Storage – CCS) ikke virker, ikke monner og ikke vil redde noe som helst, er ikke bare en løs påstand og matte. Det er også bevis gjennom praktiske forsøk: I 2007 annonserte Jens Stoltenberg sin «månelanding» – hans store prestisjeprosjekt hvor Norge skulle bli ledende på CCS gjennom et fullskala renseanlegg. (Som om fjerning av plantenæring fra atmosfæren har noe med miljøvern å gjøre, men nok om det)

I sin gransking av regjeringens prestisjeprosjekter konkluderte riksrevisjonen med at det i årene 2007 – 2012 ble brukt 7,4 milliarder kroner på de ulike CO2-prosjektene på Kårstø og Mongstad. For når Ap lager prestisjeprosjekter, står det aldri på innsatsvilje eller penger. Arbeiderpartiet har aldri penger til eldreomsorg, sykehus og politi, men alltid ENDELØST med penger til innvandring og klimarelaterte prestisjeprosjekter som CCS. Rart, ikke sant? Enda rarere er at nå har Fremskrittspartiet blitt forgiftet til lydighet av klimahysteriet også: I Dagbladet 3/6-18 kunne vi lese følgende hårreisende nyhet:

«Oljeminister Terje Søviknes (Frp) har tatt grep som forplikter Norge til å ta en ledende rolle for å spre CO2-rensing og lagring. Han har som ambisjon å sikre norsk CO2-månelanding. Nå har han tatt initiativ som skal sørge for at Norge tar en lederrolle for at det blir flere CO2-renseprosjekter i verden.»

Hvorfor overser Olje- og energiminsteren leksjonen vi lærte av «Månelandingen»?

1,6 milliarder ble svidd av bare på planlegging av anlegget på Mongstad. Totalt gikk det altså med 7,4 milliarder, og noen hevder mye mer. De samlede bevilgningene var på 10,5 milliarder kroner. Og i tillegg ville det påløpe flere milliarder kroner i planleggings- og driftskostnader frem til det skulle tas en investeringsbeslutning for bygging av fullskalaanlegg i 2016. (Ja, du lese rett) Det ville igjen gitt en total kostnad på 14 milliarder kroner. Hvis CCS hadde virket. Men det gjorde det ikke, og det kom ikke som noen overraskelse på Statoil. De advarte Stoltenberg om risikoen for at dette ikke ville fungere. Statoil har nemlig dønn realistiske ingeniører som har greie på teknologi og vet hva de snakker om, i motsetning til dagens politikere. Men hey – hvis det offentlige insisterer og betaler godt, så kan vi gjerne gjøre det, og le hele veien til banken.

Prosjektet omfattet ikke ombygging av kraftvarmeverket, samt transport og injeksjon av CO2 – som er gammel og kjent teknologi fra oljeindustrien, men også svært kostbart. (Det skaper imidlertid overskudd i oljeindustrien, for det klemmer mye mer verdifull olje og gass ut av brønnene.) Månelandingen var bare et eksperiment for å bryte gjennom teknologisk, som Stoltenberg i all sin manglede teknologiske forståelse hadde vedtatt i sitt eget hode at skulle lykkes. Alt man oppnådde var kolossvimlende kostnader, samt en ynkelig halvering av utslippene av plantenæringen CO2, før prosjektet ble skrinlagt i 2014. Skrinleggingen var nødvendig fordi kostnadene truet med å eskalere til 25 milliarder – fortsatt for ett prøveanlegg. Nå vil Søviknes fra Fremskrittspartiet gjøre nøyaktig samme tabbe igjen. Hvorfor? Hvorfor!!?? (Man får lyst til å skrike)

Hvorfor skal grønne Norge bli best på CCS, av alle land? Hvor er logikken?

Norge er omtrent den eneste nasjonen i verden som har 100% grønn energiforsyning. Det grønne skiftet var over for 100 år siden. Vi trenger ikke lagre et gram CO2 fra vår kraftindustri – i motsetning til store rike land som Tyskland, som er storforbrukere av kull og gass. Søviknes bør heller vise litt mannsmot og fornuft og si følgende:

«Norge har gjort sitt på CCS-fronten. Vi gir gjerne bort våre erfaringer og resultater fra Månelandingen og oljesektoren, men vil ikke bruke mer penger på dette. Hvis dette er viktig, får andre og større land ta jobben og regningen. Norge kan ikke være best i verden på alt.»

Det kommer han ikke til å si. Han får ikke lov av Erna. Norge har nemlig forpliktet seg til å oppfylle sine «klimaforpliktelser overfor verdenssamfunnet»gad vite – selv om Kina slipper. Det innebærer at all tanke, selvstendighet og integritet må avblåses, og vi må handle på autopilot. Industrien skal påtvinges CCS og de knallrøde regnskapstallene som følger med, snedig kamuflert av moderne grønn planøkonomi.

CO2 er plantenæring, og både vi og jordkloden trenger mer plantenæring i atmosfæren.

Hvor smart er det å ønske å skrubbe CO2 ut av atmosfæren egentlig? Det bør vi også snakke litt om: CO2 er plantenæring som gir jorden større avlinger og gjør naturen frodigere. Senker vi andelen CO2 fra ca 0.04% som i dag, (som også er langt under tidligere mengder i atmosfæren, da jordens også hadde kaldere klima) blir avlingene dramatisk mindre – i en verden hvor populasjonen vokser ut av kontroll. Hvor smart er det?

Faktisk vil alt liv dø hvis vi tillater at CO2 mengden synker under 150 ppm i atmosfæren, (eller mikroskopiske 0.015%) og det var den nær ved å gjøre. Den var nede i 200 ppm for 150 år siden. Du skjønner: Jordens atmosfære er i ubalanse: Tidligere produserte vulkaner mer CO2 enn kloden klarte å lagre. Men Jordens innside blir kaldere, og etter 4 milliarder år har vulkanismen avtatt så mye, at gjennom mange millioner år har naturen nå lagret mer CO2 enn vulkaner produserer. Og det er grunnen til at andelen CO2 var farlig nær nivået for grønn utryddelse.

CO2 er den grønne gassen. Uten nok av den i atmosfæren, dør alt. Derfor er det absurd at «de grønne» kjemper mot utslipp av plantenæring som gjør jorden grønnere, og varmere klima som gjør alt frodigere. Men hadde logikk, fakta og vitenskap hatt noe som helst med klimahysteriet å gjøre, så ville det vært avsluttet forlengst.

Tette i ørene, tette i pappen eller bare grådige?

Fasiten fra 2014 skal derfor stappes i en skuff: De som ønsker mer statlig sløsing på CCS, vil ha definisjonsrett på virkelighten, og har vedtatt fremtiden: Griser skal fly! Og lobbyistene bak denne galskapen gjør det ikke for å redde jorden, hvis man skulle tro det: De gjør det for å få tilgang på endeløst med statlige penger, uten fnugg av risiko. Hvis karbonfangst mislykkes, ler de nemlig hele veien til banken de også. De vil aldri bli holdt ansvarlige for å sløse bort offentlige penger. De kan trekke på skuldrene og si «pytt», slik Stoltenberg sløste bort sju milliarder på dette tøvet. Intensjonen var jo god, ikke sant?

Staten har endeløst med penger å sløse bort på CCS og den fiksjonsbaserte klimaindustrien. Det ligger en enorm gevinst og venter for kyniske lobbyister, individer og selskaper som skal leve av «griser-skal-fly»-industrien, i landet hvor ekte industri snart er en parantes. Feite lønninger, karrierer, store bedrifter og utbytter står på spill, så her skal bondefangeri pyntes til det ligner et industrieventyr. Det gjelder bare å snakke følelsesladet om fremtiden, miljøet, og grønne verdier, i stedet for blodrøde tall og fakta. Følg oss! Nå redder vi jorden dere! Som Stoltenberg sa, helt feilaktig.

Støtt fornuften i stedet for flygende griser.

Klimahysteriet og karbonfangst koster allerede Norske skattebetalere flerfoldige milliarder hver år – til tross for at Norge er en av verdens reneste nasjoner, har 100% fornybar energisektor, og klimatrusselen er i beste fall grovt overdrevet. Det grønne skiftet var over i Norge for 100 år siden, så hvorfor i ville vanvidd skal akkurat Norge bli ledende i verden på noe som er meningsløst, og som Jens Stoltenberg allerede har brukt milliarder på å bevise ikke fungerer? Hva skal vi med forskning hvis man ikke aksepterer resultatene? Hvorfor, hvorfor, hvorfor? Ta til vettet for pokker!

Støtt heller Document.no med et beløp hver måned du, så skal vi fortsette å grave etter svar, og avsløre at ingen fornuftige svar finnes.

Linker:   vg.no   enerwe.no   tu.no co2-lagring-blir-aldri-virkelighet

tu.no to-av-tre-prestisjeprosjekter-for-co2-lagring-er-mislykket

nrk.no co_-handtering-kan-bli-norsk-industrieventyr