Bensin- og dieselbileiere betaler uforholdsmessig mye mer enn andre bileiere. Her et foto fra Norges største bilhavn i Drammen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

I en ny rapport beregner forsker Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) at norske bilister med bensin- eller dieselbil betaler i gjennomsnitt rundt 12.000 kroner pr. tonn CO2 de slipper ut. Det melder NAFs medlemsblad Motor.  Årsaken er det ekstreme bilavgiftssystemet i Norge.

Mens fossilbiler har blant verdens høyeste avgifter i Norge, slipper elbiler unna uten avgifter i det hele tatt, noe som gjør Norge til verdens eneste land hvor elbiler faktisk er billigere å kjøpe og eie enn fossilbiler. Elbiler er nemlig vesentlig dyrere å bygge enn elbiler, og hadde de hatt moms eller andre avgifter, ville de vært umulige å selge også i Norge.

Nesten alle bilavgifter er koblet til CO2-utslipp

12.000 kroner pr. tonn er dramatisk mye høyere enn prisen som legges til grunn i samfunnsøkonomiske analyser. Her settes utslippsprisen på 1500 kroner pr. tonn, mens kvoteprisen på CO2 gjennom såkalte klimakvoter i EU er på «bare» 300 kroner pr. tonn. Fridstrøm skriver i sin rapport:

– Praktisk talt alle bilavgiftene og -tilskuddene er på en eller annen måte CO2-differensierte. Alt i alt innebærer dagens avgiftssystem at privatbilistene i gjennomsnitt betaler rundt 12.000 kroner for hvert ekstra tonn CO2 de slipper ut. Stilt overfor denne prisen velger stadig flere å skaffe seg utslippsfrie kjøretøy.

Denne avgiftsmodellen gir ingen mening, ettersom det er grundig påvist at elbiler slipper ut store mengder CO2, ikke bare gjennom produksjon av bilen og batteriet, men også gjennom at strømmen elbiler forbruker, delvis kommer fra kullkraftverk i EU.

Ettersom elbiler er vesentlig tyngre enn vanlige biler, er også energieffektiviteten verd å stille spørsmål ved. Hvorvidt elbiler lønner seg samfunnsøkonomisk i det lange løp, er også uklart, ettersom det knytter seg stor usikkerhet til både batteriets og bilens bruktverdi og levetid.

Ekstremt usosial bilpolitikk

Elbiler har sine klare begrensninger når det gjelder kjørelengde og bruksverdi i grisgrendte strøk, ikke minst i kulda. For mange er også lading vanskelig tilgjengelig, derfor er ikke elbil en brukbar løsning for mange borgere. De har ikke noe annet valg enn å bla opp for meningsløse klimaavgifter.

Mest betenkelig er at denne massive forskjellsbehandlingen av driftssystemer i stor grad kommer samfunnets rikeste til gode: De som har råd til å kjøpe ny elbil, slipper å betale en krone til fellesskapet, mens de som har dårligere råd, betaler prisen for at andre skal få kjøre avgiftsfritt. Det er ikke bare usosialt, men også ubegripelig at venstresiden finner seg i dette, fordi de elles er manisk opptatt av at alle bidrar til fellesskapet gjennom skatter og avgifter.

Norsk politikk har imidlertid kortsluttet fullstendig på grunn av klimahysteriet. Det finnes i praksis ingen andre hensyn eller prioriteter enn å få ned harmløse utslipp av plantenæringen CO2, som beviselig ikke styrer Jordens konstante klimaendringer. Denne kortslutningen har dessverre også nådd forskeren Fridstrøm, som konkluderer i sitt sammendrag:

– Overbeskatningen av veitrafikkens CO2-utslipp har således en høy samfunnsøkonomisk kostnad. Men det følger ikke nødvendigvis av dette at politikken må legges om.

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Kjøp julegaver fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.