Men sosialismen var ikke død! Samtidig som Venezuela er redusert til en tilstand hvor folk spiser katter og hunder, flørter Demokratene i USA med sosialisme. Det har sldri skjedd før. Det er som om de er immune mot sin egen samtid. I Europa har klimasaken forløst et behov for soning og offer som er kvasireligiøst. Ønsket om å tukte og tuktes er lik makt. For å redde miljøet, må mennesket gi avkall på sin frihet. Bildet viser en sovjetisk poster fra mellomkrigstiden, fra Museet over andre verdenskrig, i Gdansk. Foto: Document.

Hvordan kan det ha seg at politikk folk ikke vi ha, alltid ender som gjeldende politikk? DAB, EØS, vindkraft, masseinnvandring, Brustad-bua, ACER, smartmålere og bompenger er bare noen eksempler. Nå er en ny politisk gjøkunge på vei, og den heter «veiprising». Tanken er så absurd og antidemokratisk at den garantert kommer til å bli innført – hvis ikke velgerne snart bytter ut hele Løvebakken.

Det er bare å innse: Politikere vedtar store forandringer av samfunnet uten å ha den minste peiling på hva de vedtar eller tenke igjennom konsekvensene. Det eneste som er sikkert, er at «folk flest» til slutt må betale i form av høyere skatter og avgifter, i bytte for et dårligere samfunn. Nå har politikerne oppdaget «veiprising», og lobbyister er i gang med rydde vei for det.

Problemet er at hele konseptet er bygget på en løgn: Bilkjøring «belaster» ikke samfunnet. Bilkjøring skaper verdier og får samfunnet til å fungere. I motsetning til Maos sykkelbaserte Kina. Folk som drømmer om bilfrie byer og trafikkfri fremtid, er frakoblet denne planeten. Så hvorfor dyrker man frem en slik reform?

Norske bilavgifter er malt inn i et hjørne

En stund gikk melkingen av bilistene bra: Nordmenn er nemlig noen sløvinger som finner seg i alt. Dessuten ble vi rikere og rikere (i hvert fall de som teller), og derfor gir vi blaffen i at vi måtte betale mer og mer for å bruke bilen. Penger nok. Pytt sann.

Selv om bilister har betalt for nye veier tre ganger gjennom andre bilavgifter, ble bompenger den store melkekua som tvang alle til å betale for nye veier for fjerde gang. Og FrP ble så rusa på makt og veibygging at de ga F i at skatter og avgifter eksploderte, og presterte dermed å produsere et nytt og konkurrerende protestparti på nettopp bompenger. Det må vel være en slags rekord i politisk blindhet?

Med klimahysteriet kan man legge CO2-avgifter på toppen av kaka. Men så gjorde Stortings-budeia (hun som melker bilistene) en tabbe: Sosialdemokratiske nordmenn påstår at de er opptatt av å bidra til fellesskapet – men når de får sjansen til å kjøpe seg kostbare elbiler uten å betale en krone til fellesskapet, blir det kjøpefest. Som om ikke dét var nok, taper nå staten store summer gjennom lavere drivstoffsalg, så elbil-boomen rammer dobbelt.

I 2019 klatret avgiftstapet gjennom elbiler opp til 12,3 milliarder, og det begynner å svi for staten. Tenk om den må kutte i bistand eller almisser til alle andre land og folk? Skrekk og gru! Hvis man gjennomfører galskapen med å forby fossilbiler i 2025, vil inntektstapet vokse seg astronomisk, og det er grenser for hvor mye man kan forlange av kompensasjon fra fattigfolk som må beholde den gamle fossilbilen. Disse taperne har jo ikke råd til ny million-Tesla engang.

«Hvordan løser vi dette?»

Så hvordan vil folka bak denne floken løse problemet de selv har skapt? Den søkkrike staten trenger alltid mer penger, men de kan ikke sette opp avgiftene på elbiler. Da risikerer de et enda verre opprør enn FNB. Nordmenn har fått smaken på å betale null i skatter og avgifter. Det er nesten bedre enn nettgambling! (Vår nye storindustri.) Situasjonen er helt låst.

Tanken på å kutte utgiftene på andre områder, er også hinsides Løvebakkens begrepsverden: 32 milliarder går til meningsløse klimatiltak. 36 milliarder går til korrupsjonsdrivende bistand. 65 milliarder til helt unødvendig innvandring. (Mer enn forsvarsbudsjettet.) Regjeringens oppgave er å dele ut våre penger til andre som ikke fortjener dem, ikke spare inn eller vise nøysomhet. Dermed er det bare én løsning som gjenstår: En «reform» av bilavgiftene. Enter veiprising. Og ordet «reform» er alltid politiker-lingo for «dyrere og dårligere».

TØI med rapport som bestilt

Transportøkonomisk Institutt har nyss levert en rapport som viser at veiprising vil kunne snu opp ned på bilavgiftene. TØI-forsker Lasse Fridstrøm antyder avgifter på 20 øre pr km i distriktene og 4–5 kroner i rushtiden i byene. Sentralt i rapporten står prinsippene for et veiprisingssystem som ifølge Fridstrøm «vil innebære en radikal omlegging og mental omstilling» fra dagens modeller for veifinansiering. (Noe sier meg at transportøkonomen Fridstrøm hater fossile transportmidler, sykler på jobb og stemmer MDG – tilgi meg mine fordommer.)

Tanken bak veiprising er rett og slett å ta mangfoldet av bilavgifter og plassere alt sammen i én enkelt avgift som blir høyere enn før og som absolutt ingen kommer unna: Den skal gjennomføres ved at alle biler får en sladreboks, slik som sikringsskapet ditt har fått, og hver meter du kjører, skal overvåkes av staten. Hvor, når og hvordan du kjører, skal registreres og logges. Høres ikke det betryggende ut? For Datatilsynet er utrolig nok dette greit – men de er tross alt styrt av staten, de også. (Og etterpå vil naturligvis politikerne legge på de gamle avgiftene igjen i tillegg – tilgi meg enda en gang mine fordommer.)

«Systemet vil innebære meget store fordeler sammenliknet med dagens system, så sant det designes etter samfunnsøkonomiske prinsipper», sier Lasse Fridstrøm i en presentasjon av rapporten på TØIs egne nettsider, og fortsetter med selve premissene som ligger til grunn for veiprising:

«Den tradisjonelle tankegangen om at bilistene skal betale i henhold til hva det har kostet å bygge veien, må skrotes. I stedet skal hver trafikant betale for de plager de påfører andre. På alle offentlige veier og for alle motorkjøretøy skal det oppkreves en kilometeravgift som varierer med hvor stor ulempe den enkelt biltur gir opphav til hos andre enn bilføreren selv.»

Bilbruk er IKKE en utgift, det er en INNTEKT

Det er her tanken om veiprising bryter helt sammen, for selve premisset Fridstrøm legger til grunn, er ikke en «tradisjonell tankegang». Det er en helt ny tankegang, basert på et falsum. Her er sannheten:

Å kjøre bil er ikke å plage andre, og bilbruk er ikke en utgift for samfunnet.

Trafikk generer penger, inntekter, jobber, transport, handel, næringsliv, byliv og fri forflytning – og ikke bare er dette en selvfølge i et fritt, åpent demokrati; det er selve grunnlaget for hele samfunnet vårt. Alternativet er steinalderen.

Bilister og trafikk påfører ikke andre plager. Det bidrar til at samfunnet faktisk fungerer. Hvis det plager noen så inderlig å bo i et moderne samfunn, får de flytte ut i skauen og slutte å plage samfunnet. Veier er en del av infrastrukturen som får samfunnet til å fungere; slik har det vært helt siden romertiden. Før det brukte man vannveier. Det er helt absurd å påstå at bruken av veier koster samfunnet noe – da må man først forklare hva som skjer med samfunnet hvis det ikke bygges veier, eller hvis man bygger veier som ingen bruker.

Dette falsumet er naturligvis basert på klimahysteriets skam-drevne moralisme

Langsomt har man gjort bilistenes syndige adferd til en «sannhet» gjennom snikinnføringen av bompenger, og den snikinnføringen har fått sløve nordmenn til å tolerere mer og mer av statens landeveisrøveri. Men hør her: Vi som forsørger oss selv, betaler skatt, og dét holder til å bygge veier i alle andre land. Det holdt til å bygge veier før i tiden – før staten begynte å sløse bort penger på alt annet enn infrastruktur, slik at de nå må ljuge for å få inn mer penger.

Du «belaster» ikke samfunnet ved å bevege deg, besøke farmor, kjøre til hytta, hente barna på treninga eller kjøre til butikken for å handle matvarer. Lastebiler, varebiler, busser og personbiler «belaster» ikke samfunnet. De er samfunnet. Hvilken anti-moderne hippie fant på noe så absurd? Hvorfor finner vi oss i denne løgnen? Trekk i nødbremsen ved neste stortingsvalg!

Den søkkrike staten har å bygge veier med pengene den har! Punktum. Den har penger nok, og vi har allerede betalt for det. Jeg finner meg ikke i at staten går helt 1984 for å få inn enda mer. Slutt heller med å sløse bort pengene våre på fjas, og gjør jobben deres. Og bare så dét er klokkeklart:

Det er ikke syndig å bruke bilen, og det er ingen grunn til å skamme seg. Kjør i vei! Og det raker hverken staten eller sosialistene hvor jeg kjører, når jeg kjører, eller hvorfor jeg kjører. Pass deres egne saker!

 

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂