Et utvalg la mandag frem en innstilling til samferdselsministeren som foreslår at det en gang i fremtiden vil bli slutt på at elbiler slipper bompenger. Her fra bomstasjonen langs Mosseveien i 2017.  Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Bompengeinntektene i Norge vil krympe med 1,4 milliarder kroner fram mot 2030, ifølge ekspertutvalg. De anbefaler å fjerne elbilfordelene og vurdere veiprising.

De samlede årlige inntektene fra bomringene i Trondheim, Bergen, Nord-Jæren og Oslo vil falle med 23 prosent mot 2030, tilsvarende 1,4 milliarder kroner.

Det kommer fram i rapporten fra et ekspertutvalg som Samferdselsdepartementet har bedt om å se på det norske bompengesystemet.

– Dette er en reell utfordring fremover. Vi har i dag et system som ikke er bærekraftig, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til NTB etter at han mandag fikk overlevert rapporten.

Hovedårsaken til fallende bompengeinntekter er fritak og rabatter i bomringene for elbiler, og at andelen elbiler stadig øker, skriver utvalget i sin rapport.

– Dersom bompengeinntektene skal opprettholdes på dagens nivå, og elbilfordelene opprettholdes, må takstene for bensin- og dieseldrevne kjøretøy nær dobles fram mot 2030, heter det.

Vil fjerne fordeler

Derfor foreslår utvalget i stedet at dagens fritak og reduserte takster for elbiler i bompengeprosjekt avvikles.

– Det vil styrke inntektsgrunnlaget i bomringene, nullvekstmålet blir lettere å nå, og elbilister får riktigere signaler om kostnadene ved bruk av veikapasitet, skriver utvalget i sin anbefaling.

De peker på at bompengetakstene bør speile de kostnadene bilbruken påfører samfunnet.

Utvalget ber også regjeringen om å vurdere såkalt veiprising, hvor bilistene betaler for hver kilometer de kjører.

Hareide: – Må ta grep

Samferdselsministeren understreker at stabile bominntekter også vil være nødvendig i framtiden.

– Skal vi ha dagens system, må vi ta noen grep. Her peker utvalget på at veiprising er fremtidens mulighet. Jeg synes det er veldig mye spennende i det. Men på veien dit må vi også gjøre endringer. Så er spørsmålet når vi skal gjøre det, sier han.

Det er bredt flertall på Stortinget for at alle nye biler som selges i 2025, skal være nullutslippsbiler.

– Jo mer vi lykkes med politikken, jo mindre penger får vi inn, påpeker Hareide.

– Den dagen alle biler som blir kjøpt nye i Norge, er nullutslippsbiler, forstår alle at dagens bompengesystem ikke er bærekraftig.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.