En dobling av prisene i dagens bomring er det mest effektive tiltaket for å oppnå nullvekstmålet i Oslo. Men å skifte ut hele bomringen med betaling per kilometer kutter klart mest totalt sett.

Det konkluderer en Norconsult-rapport bestilt av Statens vegvesen.

Rapporten er en del av grunnlaget når politikerne skal bestemme tiltak for å redusere klimagassutslippene når Oslo, Akershus og staten skal forhandle om milliarder i Oslopakke 3 på nyåret, skriver Avisa Oslo.

Ifølge Norconsult-rapporten trengs en «jevn økning i virkemidler som gjør bilkjøring mindre attraktivt». Uten ytterligere tiltak vil biltrafikken øke med en snau femtedel innen 2040 uten ytterligere tiltak.

Konsulentene kommer ikke med noen anbefaling til hva politikerne skal gjøre, men de er tydelige på at en dobling av prisene i bomringen er det mest effektive tiltaket for å få ned trafikken i Oslo.

Det skaper reaksjoner.

– Dette er ikke et forslag som ligger på bordet, og en dobling av bompengene på kort sikt er ikke sannsynlig. Takstene blir gjenstand for forhandlinger i Oslopakke 3-samarbeidet, sier byråd for miljø og samferdsel Marit Kristine Vea (V).

Hun skal lede Oslo-delegasjonen i forhandlingene om milliardene til neste år. Vea er fortsatt tydelig på at bompenger er et av grepene som fortsatt skal brukes.

– Bompenger er ett av flere virkemidler. Rapporten peker blant annet på en effekt av å gjøre kollektivtransporten billigere og at det er et godt kollektivtilbud. Parkeringsrestriksjoner er også noe å se på, legger hun til.

Erna overrasket over styrken i bompenge­opprøret

Med seg i forhandlingsutvalget fra Oslo, har hun Mehmet Kaan Inan (H) og Abdullah Alsabeehg (Ap).

De er uenige i å doble bompengeavgiften.

– Å doble bompengesatsene i Oslo er ganske usannsynlig! Dette vil vi nok komme inn på i forhandlingene, men jeg er opptatt av at vi begrenser kostnadene for privatpersoner og næringslivet. Det er det vi også har forpliktet oss til i tilleggsavtalen for byrådserklæringen, sier Mehmet Kaan Inan.

Abdullah Alsabeehg går langt i avfeie dobling av bompenger.

– For oss er det uaktuelt å doble bompengene. Det vi har sagt i valgkampen, er at vi ønsker å holde bompengeinntektene på dagens nivå. Bompenger, sammen med alt annet som går opp i pris i dyrtiden bekymrer oss. Vi vil se på helheten på hvor mye folk må betale. I forhandlingene vil vi selvsagt se på klimamål og trafikkreduserende mål. Men vi må vurdere belastningen som tiltak har på lommeboka til folk, sier Alsabeehg.

Veiprising vil ifølge eksperter være det klart mest effektive tiltaket. Om dette grepet brukes, fjernes bomringen i Oslo og erstattes med en avgift per kilometer bilistene kjører, samt et «startgebyr» per biltur.

Marit Vea trekker fram at det ikke er ett enkelt grep som sørger for at Oslo når klimamålene. Hun poengterer at Oslo også må se på andre tiltak lenger fram i tid som rapporten ikke vurderer.

– Jeg tror at vi på lengre sikt må se på gode alternativer til privatbilen. Vi skal ikke låse oss fast til dagens virkemidler, det er en større katalog for å nå målene, sier hun.

 

Kjøp «Mesteren og Margarita»!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.