Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Marit Vea (V), har satt i gang arbeidet med en «grønn mobilitetsplan» for Oslo. 

Den skal bidra til at «byens innbyggere ser klima- og miljøvennlige transportløsninger som det naturlige førstevalget.»

– Med befolkningsveksten er vi helt avhengige av at flere går, sykler og reiser kollektivt for å unngå kø og kaos. Vi tåler ikke flere bilister i Oslo, sier Vea til Dagsavisen.

Byråden har lite til overs for at folk i Oslo fortsatt ser ut til å ville bruke privatbil.

– Bystyret satte seg et ambisiøst mål om å redusere biltrafikken med 20 prosent innen utgangen av 2023, men selv om det har blitt satset mye på kollektivtrafikk, ser vi at det er en veldig stabil andel som synes at bilen er det enkleste å bruke, sier hun.

70 millioner mer til klimatiltak i det nye Oslo-budsjettet

Selv om bilistene har fått sin hverdag i Oslo svært så kraftig forsuret, mener Vea tydeligvis at dette ikke er nok.

– Det vil være i alles interesse å få flere til å velge miljøvennlige transportmidler. Vi er sårbare selv for små endringer, sier byråden.

I fjor var det registrert nærmere 290.000 personbiler i Oslo, ifølge SSB. I underkant av 120.000 av dem var bensin- eller dieselbiler.

I tillegg kommer blant annet nærmere 85.000 varebiler og lastebiler som fortsatt går på bensin eller diesel.

Nå ønsker Vea å fjerne bilene og «åpne opp» byen igjen, slik at den blir mer på premissene til syklister og fotgjengere. Det vil føre til en «grønnere og mer menneskevennlig by» og «forhåpentlig mer liv i byen», tror hun.

– Vi vet at mange tiltak vil komme mange til gode. Alle går litt – eller ruller litt, avslutter byråden.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.