Høyres Eirik Lae Solberg markerer Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Mange ser på MDG som det bilfiendtlige partiet i Oslo. Men det er faktisk Høyre som nå vil sette ned fartsgrensen til 30 km/t i store deler av byen.

Oslo Høyres gruppeleder og byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg beretter om dette nokså aggressivt bilfiendtlige utspillet, overfor Avisa Oslo (betalingsmur).

Hensikten oppgis å være å «gjøre situasjonen bedre for fotgjengere og syklister», og forslaget får trolig en del Høyre-velgere til å sette kaffen i halsen.

– Vi fremmer dette forslaget for å gjøre det tryggere og lettere for Oslos myke trafikanter, og særlig barn. Om ulykken skulle være ute, går det oftere bra om bilen kjører i 30 kilometer i timen enn hvis den kjører i 50.

Dette belegges ikke med noen ulykkesstatistikk som viser behov for noe slikt. Utspillet bærer preg av å være det man på godt norsk kaller fri synsing.

Konkret foreslår Høyre at:

*Bystyret ber byrådet sette fartsgrensen innenfor Ring 2 til 30 km/t.

*Bystyret ber byrådet om å iverksette et prøveprosjekt i Nordstrand bydel for å vinne erfaringer fram til lavere fartsgrense innføres på relevante steder i hele byen.

Lae Solberg understreker at Høyre er åpne for lokale tilpasninger, og at det på hovedveier vil være aktuelt å holde fartsgrensa over 30 også innenfor Ring 2.

– Om vi senker fartsgrensen i flere boligområder i ytre by, kan det gjøre barns skoleveier sikrere, samtidig som flere vil vurdere å sykle til jobb og fritidsaktiviteter, sier Eirik Lae Solberg til Avisa Oslo.

Avisen glemmer å spørre om det har vært mange ulykker på skoleveiene i senere år. Så vidt Document kjenner til, er tallet tilnærmet lik null. Man søker å løse et oppkonstruert problem, slik «grønne» politikere gjerne har for vane.

Det tidligere blå Høyre fremstår mer og mer som et nettopp helgrønt parti.

Ikke overraskende får Høyres uventede ekstrem-forslag støtte fra partier som SV og MDG.

SV-gruppeleder Ola Wolff Elvevold omtaler det som «lovende», mens MDG-gruppeleder Eivind Trædal er begeistret over Høyres nye politikk.

Høyre-velgere med bil vil merke seg at «deres» parti nå går hånd i hånd med MDG i kampen mot bilen.

Også Rødt og Venstre slutter seg helhjertet til, ved gruppeleder Siavash Mobasheri (Rødt) og Marit Vea (Venstre).

Men ikke alle partier deler ønsket om slike drastiske tiltak:

– Forferdelig forslag

Folkets Parti FNB (FP)-leder Cecilie Lyngby er sterkt kritisk til Høyre-forslaget.

– Jeg synes det er et forferdelig forslag, sier Lyngby. Hun mener at Høyre-politikken vil gjøre bilister enda mer frustrerte – ikke minst om 30-sonene utvides til store deler av ytre by.

Lyngby sier hun er forbannet på politikken store deler av bystyret støtter. Hun oppfatter det først og fremst som en krig mot bilen i Oslo.

– De er bare ute etter å fjerne biler fra trafikkbildet, og nå er selv Høyre med på det, mener Cecilie Lyngby.

– Lavere fartsgrenser i skolenes hjertesoner er klokt, men 30-soner i store deler av byen har ingen hensikt, sier FP-politikeren.

Også Lars Petter Solås (FrP) frykter mer uvettig kjøring og farlige trafikksituasjoner som følge av Høyres forslag. Men han avviser at dette gjør dette det vanskeligere for FrP å samarbeide med Høyre. Oslo FrPs holdning fremstår som mildt sagt ullen. Det er nokså uklart hvor de står.

Neste høst får velgerne anledning til å si sin mening om de partiene som raserer stadig mer av hovedstadens samferdsel, og de partiene som sitter passivt og ser på.

Spesielt bør en del tradisjonelle Høyre-velgere spørre seg selv om dagens utgave av partiet virkelig representerer en politikk og en utvikling de selv ønsker seg. Skal en stemme til Høyre være en stemme til ekstrem MDG-politikk? Og hva med en stemme til FrP?

Les også: 

Oslo-byrådet vil fjerne P-plasser og lage sykkelvei der det er sykkelvei fra før

Ny bok! Bestill fra Document forlag:

Forhåndsbestill «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

Bestill også:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.