Det nye mørkerødgrønne byrådet i Oslo bestående av AP, SV og MdG med Rødt på slep har som mål å innføre miljø- og tidsdifferensierte takster (rushtidsavgift) i bomringen. Siden de fire partiene har flertall i bystyret er ikke spørsmålet om det skal bli dyrere å passere bomringen, men når og hvor mye. Resultatet kan raskt bli verdens dyreste bomring i en by hvor vi lærer at luften er så dårlig at folk med hjerte- og lungeplager må holde seg inne, og i verste fall dør som følge av høy luftforurensning.

Tilhengere av rushtidsavgift er mange, og de viser gjerne til positive resultater i vårt naboland etter at Stockholm innførte såkalt trängselskatt i 2007. Andre mener bompengering er et flott miljøtiltak og viser til London hvor det koster nesten 150 kroner (uten abonnement) å kjøre inn til sentrum. Da er det lett å se for seg at tilhengerne av å gjøre det dyrere å kjøre bil kommer til å bruke begge byene som eksempler på hvordan det kan gjøres. Derfor er det ekstra viktig å vite hva som skjuler seg bak tallene.

Felles for de to storbyene er at det er gratis å kjøre inn til, og gjennom de ulike bomsystemene kvelder, netter og helger. I Stockholm vil det fra 1.1.2016 koste 11 kroner å kjøre inn mellom 0930 og 1500 mens det i de mest hektiske timene morgen og ettermiddag, (rushet mellom 0730-0829 og 1600-1729) koster 35 kroner. I Oslo koster det 32 kroner (uten abonnement) hele døgnet, hele året.

Om vi innførte en lignende ordning i Oslo ville Fjellinjen og Oslo kommune tapt store summer.

Det er helt uaktuelt fordi inntektene skal brukes på kollektivutbygging gjennom Oslopakke 3. I Stockholm er 0 kroner nullpunktet. I Oslo heter nullpunktet 32 kroner. Derfor vil det ved innføring av rushtidsavgift i Oslo bare bli enda dyrere enn det allerede er i rushet, mens prisen resten av døgnet neppe vil bli redusert fordi ingen kan forsvare å ta inn mindre penger fra bilistene.

Hva bør det koste i rushtiden? Her kommer London inn i bildet. Der koster det 10 pund med abonnement, – 11,50 uten, men det er i døgnet og ikke per passering. Det argumenteres godt for at de som forurenser mest også betaler mest, og om 130-150 kroner er et akseptabelt nivå i London er det lett å se for seg at vi kan få et tilsvarende nivå her.

Forleden presenterte Transportøkonomisk institutt en rapport hvor det sto: «En tidoblet takst for dieselbiler i bomringen vil ifølge beregninger fra NILU kunne redusere NO2-nivåene ved målestasjonene i Oslo med om lag 7 prosent.» 320 kroner i bomringen med dieselbil!? Ikke rart det ble ramaskrik. Det ikke så mange la merke til var setningen om hvor ofte dette kunne være aktuelt; «De siste 14 årene har det kun vært seks tilfeller hvor det ville ha vært aktuelt å sette i verk et slikt tiltak.»  Seks ganger på 14 år? Da er kanskje ikke Oslolufta så ille enkelte skal ha det til?

I dag er det gratis å kjøre gjennom bomringen om du har el- eller hydrogenbil. Samtidig er det en diskusjon om hvor lenge de med miljøvennlige biler skal nyte godt av særfordeler. MdG er tydelige på at de mener en bil er en bil, uavhengig av hva slags motor den drives frem av. Det er derfor ikke utenkelig at også de med lav- og nullutslippsbiler snart får en ekstraregning, i motsetning til i London og Stockholm.

Når det nye byrådet innfører miljø- og tidsdifferensierte takster blir det således verken etter modell fra Stockholm eller London. Resultatet vil etter alle solemerker bli de høyeste avgiftene i verden.

Velkommen skal du være – bare du betaler.

 

https://www.toi.no/miljo-og-klima/forhoyet-pris-i-bomringen-beste-losning-article33428-1301.html

https://www.toi.no/miljo-og-klima/forhoyet-pris-i-bomringen-beste-losning-article33428-1301.html

trangselskatt-stockholm/

https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge