Foto: Ola Vatn / NTB

– Jeg elsker Oslo, sier Lan Marie Berg, Oslo MDGs toppkandidat til Stortinget. 34-åringen er sikker på at hun vet hva som er best for byen som hun sier at hun elsker. Og det er å få bilistene til å knele av avgiftene.

Du er ikke redd for å være konfliktskapende? spør Aftenpostens journalist.

– Nei, nesten alle bompengene går til kollektivtransport. Det viktigste for folk i byene er at kollektivtilbudet blir bedre og billigere, og at det blir tryggere skoleveier og bedre forhold for gående og syklende.

Hvorfor tror Lan Marie Berg at hun vet hva som er viktigst for folk? Hvem er det egentlig hun snakker med? Hun og MDG har kappet ned trærne som Oslo-folk elsket. De raserer byen for å bygge sykkelstier som nesten ingen bruker, og tar livet av butikkene i sentrum, hvor kundene forsvinner på grunn av manglende parkeringsmuligheter.

Kollektivprisene i Oslo er heller ikke gått ned. Tvert imot. Det blir stadig dyrere å reise med buss og trikk i Oslo. Også i budsjettet for 2021 er det en økning i kollektivprisene. «Bedre og billigere kollektivtilbud» er dermed bare et løgnaktig argument for å straffe bilistene enda hardere.

Lan Marie Berg lar seg ikke affisere av brutte valgløfter om 20 prosent reduksjon i kollektivprisene. Hun er begeistret:

– Aldri før har flere vært fornøyde med bomringen i Oslo!

Hun viser til en undersøkelse av Statens Vegvesen. I denne undersøkelsen inngikk også spurte som ikke kjører bil og som dermed heller ikke påvirkes negativt med bompenger.

En annen forklaring på det brå omslaget fra 2019 til 2020 var at elbil-eierne også måtte begynne å betale bompenger, selv om avgiften er mindre enn for bensinbiler. At elbil-eierne også må betale, var selvsagt velkomment for mange som kjører bensinbil og som ikke har råd til, eller ønske om, å kjøpe elbil.

Det er klimagassutslippene som haster. Igjen tror Lan Marie Berg at hun vet hva folk er lei av:

– Bompengene må opp dersom vi skal kutte klimagassutslippene raskt nok. Jeg tror at folk er lei av politikere som prater om klimaendringer som vår tids største utfordring, men ikke gjør noe med det.

Nei, folk er lei av grønne politikere (bokstavelig talt) som gjør dagliglivet deres vanskelig og dyrt fordi MDG vil at Norge skal redde verden med mindre CO2-utslipp. Klimagassutslippene i Oslo har ironisk nok også faktisk økt under de rødgrønne.

Lan Marie Berg vil at alle i Oslo skal være friske og raske nok til å gå eller sykle. De som ikke kan eller av andre grunner er avhengige av bil, bør finne seg et annet sted å bo.

Hun frykter ikke synkende oppslutning som følge av forslaget, sier hun.

– Jeg tror stadig flere skjønner vi står midt i en klimakrise og må gjøre alt vi kan for å kutte utslipp.

Bompengene må økes kraftig, sier Lan Marie Berg:

– Takstene for fossilbiler må fortsatt betydelig opp for å nå målene. For Oslos del så kan ikke byrådet alene bestemme nivået. Det fastsettes gjennom forhandlinger med Viken. Derfor er det vanskelig å si nøyaktig hvor høye takstene blir, utover å si at det må bli en kraftig økning.

Oslos befolkning øker på grunn av innvandring. Hvorfor er det ikke et mål for MDG å begrense innvandringen som fører til økt energiforbruk i Norge?

Aftenposten

Kjøp Kents bok her!Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.