Nytt

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG) løser ut den første bysykkelen i årests sesong på Oslo S ved Østbanehallen mandag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil kutte trafikken i storbyene med en tredel de neste 11 årene, varsler partiet i forkant av kommunevalget.

MDG vil dermed gå mye lenger enn regjeringens nullvekstmål om at all trafikkvekst i byene skal skje med kollektiv, sykkel eller gange.

– Nullvekstmålet holder ikke dersom vi skal nå klimamålene i Parisavtalen og skape byer som er trivelige å bo i. Derfor vil De Grønne kutte biltrafikken i byene med en tredel fram mot 2030, sier partiets førstekandidat i Oslo, Lan Marie Berg, til NTB.

Kutte kollektivpriser

De siste fem årene har antall personbiler i Norge økt med drøyt 10 prosent til over 2.750.000 biler. Om lag 230.000 av dem befinner seg i Oslo, mens Bergen har nesten 107.000 og Trondheim drøyt 75.000, ifølge tall fra SSB.

For å få biltrafikken ned, må flere over på kollektiv. MDG vil kutte kollektivprisene med 20 prosent, noe som skal betales med mer bompenger.

– Undersøkelser i Oslo viser at tre av fire heller vil ha kutt i kollektivprisene enn at det blir billigere å kjøre bil. Regjeringens svar har vært å kutte bilavgiftene med over 11 milliarder kroner og øke avgiftene på kollektivtransport, sier Lan.

MDG vil også øke bomsatsene for å sikre tilskuddene til kollektivtrafikken, dersom inntektene fra bomringene går ned som følge av færre biler, opplyser partiet.

Tett løp i Bergen

I Bergen haler MDG nå innpå bompengemotstanderne i FNB og ligger mindre enn ett prosentpoeng bak på den siste målingen på VGs partibarometer.

– Nå planlegges det store motorveier i alle himmelretninger inn mot Bergen sentrum, samtidig som Venstre i regjering har skrevet under på en avtale som ikke gir oss mulighet til å øke bompengene. Det er helt absurd når målet er færre biler, ikke flere, sier MDGs førstekandidat i Bergen, Thor Haakon Bakke, til NTB.