Elektrisk bli til ladning på hurtiglader. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Avgiftsfordeler for elbiler betyr mindre penger til myndighetene. Nå vurderes det store endringer, og elbileierne kan miste en viktig økonomisk gulrot.

Reduserte bomavgifter for elbiler sammenlignet med bensin- og dieselbiler, fører til en redusert inntektsstrøm for myndighetene. Det betyr mindre penger til å gjennomføre samferdselsprosjekter, som de såkalte bypakkene.

Alt som innebærer lavere inntekter for det offentlige, er før eller siden noe politikerne vil ønske å endre på. Et felles mål for politikere fra de fleste partier i dag synes å være at myndighetene skal forvalte en størst mulig andel pengene i samfunnet. Derfor ser man et jevnt økende skatte- og avgiftstrykk, nesten uansett hvem som har regjeringsmakt.

Ao.no forteller at samferdselsminister Ivar Nygård (Ap) nå sysler med planer om å gjøre noe med de gunstige bompengene for elbilene. Her er det nemlig store beløp som ikke finner veien til myndighetene.

Ifølge Ao.no anslo et regjeringsnedsatt utvalg at bompengeinntektene ligger an til å falle med 23 prosent fram mot 2030. Dette er midler politikerne gjerne vil ha hånd om.

Årsaken til bompengenedgangen er at stadig flere kjører elbiler, som betaler redusert takst i bomringen, og konsekvensen er mindre penger til samferdselsprosjekter. Inntektsfallet er et av Nygårds hovedargumenter for å gjennomgå elbilfordelene.

Det skal også være flere grunner, som ao.no påpeker:

Det andre argumentet er at elbiler konkurrerer med hardt pressede kollektivselskaper. Og dersom Statens vegvesens faglige råd er enten å nedjustere eller ta helt bort elbilfordelene, er samferdselsministeren åpen for det.

Slik forklarer samferdselsministeren saken:

– Alle byområdene har påpekt at nedsatt takst, som selvfølgelig har vært ønsket, for elbiler har fallende inntekter som konsekvens. Ganske betydelige fallende inntekter er det også. I 2020 gikk et utvalg gjennom det. De synliggjorde at det blir dramatiske inntektsbortfall for bypakkene, sier  samferdselsministeren i et intervju med Avisa Oslo.

På bakgrunn av dette er det allerede innført en avgiftsøkning i bomringen for elbiler:

Fredag ble Viken og Oslo enige om å øke andelen elbilister betaler fra 40 prosent til 50 prosent av fossiltakst. Det er så høyt som partene lokalt kan øke andelen.

Dette er likevel ikke nok for statlige myndigheter:

Nygård sa onsdag til Avisa Oslo at Statens vegvesen nå skal se på løsninger på alt mellom dagens 50 prosent til at elbilister skal betale full pris i bomringen.

Det kan altså være en fare for at elbilenes bompengefordel bortfaller totalt. Samferdselsministeren er likevel ikke redd for at det vil føre til at folk mister lysten til å velge elbil:

– Nei, jeg mener at utviklingen i Norge viser at elbiler er et foretrukket alternativ. Nå har det bikket 500.000 solgte elbiler i Norge, og salget de siste månedene har vært oppe og snust på 90 prosent (86 prosent, ifølge Elbilforeningen).

– Jeg tror ikke at en litt mindre gunstig bruk av elbil i de store byene vil svekke elbilenes konkurransedyktighet overfor fossilbilene. Mye av veksten skjer nok utenfor de store byene, og når ladestrukturen utbedres, vil veksten fortsette, svarer Nygård overfor Ao.no.

Samferdselsminister Nygård tror altså lavere bompengesatser ikke er avgjørende for at folk velger elbiler. Det kan være et poeng, så lenge det finnes andre, betydelige avgifts-gulrøtter for elbilen, som redusert engangsavgift og ulike parkeringsfordeler.

Men også slike fordeler står lagelig til for å oppheves, bare politikerne får regnet på hvor mye staten «taper» på dem.

Skulle også disse økonomiske insentivene bortfalle, gjenstår bare den ytterst tvilsomme «fordelen» knyttet til forestillingen om at man ved å kjøre elbil bidrar til å redde verden fra en påstått klimakrise.

Spørsmålet er hvor interessant det da vil være for vanlige nordmenn å kjøre rundt i en slik batteribil.

Les også: 

– Prisen på batterier til elbiler kan øke med 40 prosent de neste to år

Velkommen til nytt Document-møte:

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp Kents bok her!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi setter stor pris på et bidrag til vårt arbeid, bruk Vipps eller konto:

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.