Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre la fredag fram førsteutkastet til partiprogram for neste stortingsperiode. Han har selv ledet programkomiteen. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB 

Arbeiderpartiet lover at inntektsskatten skal ned for folk med lav og middels inntekt. Men folk med høy inntekt og høy formue må belage seg på å betale mer.

– Tøvete.

Det sier partileder Jonas Gahr Støre om angrepene fra Høyre om at Arbeiderpartiet er et parti som lover store skatteøkninger til folk.

Fredag la Støre fram førsteutkastet til nytt partiprogram for Arbeiderpartiet. Der var skatteopplegget utelatt, men partilederen gjør det likevel klart hva retningen vil være:

– Folk med lavere og midlere inntekter, de skal få lavere skatt på inntekt. De med høy inntekt og høy formue må betale noe mer i skatt.

– De rikeste skal betale mer

Dette er gjenkjennelig fra Arbeiderpartiet, mener Støre.

– Og så skal vi sørge for at næringslivet får forutsigbarhet. Det er viktig for dem, sier Støre til NTB.

I programutkastet fastslås det at Arbeiderpartiet vil gi «vanlige folk i Norge bedre økonomi gjennom en mer omfordelende inntektsskatt». Men de rikeste skal samtidig betale noe mer i formuesskatt enn i dag.

Høyre har tvert imot gått inn for å fjerne formuesskatten helt, noe som vil bety et skattekutt på mer enn 15 milliarder kroner i året.

Arbeiderpartiet vil også øke fagforeningsfradraget og vri avgiftssystemet i mer grønn retning.

«Tomme løfter»

Høyre-nestleder Jan Tore Sanner mistenker Arbeiderpartiet for å skjule skatteregningen i det nye partiprogrammet.

Han viser til at Ap i sine alternative statsbudsjetter har foreslått å øke skatte- og avgiftsnivået med mellom 10 og 15 milliarder kroner.

– En ullen programformulering endrer ikke på det, sier finansminister Sanner til NTB.

– Aps løfter er mange ganger dyrere enn Aps skatteøkninger. Det betyr at de enten kommer med tomme løfter eller en skjult skatteregning, sier Høyre-toppen.

Skal være omfordelende

Støre vil ikke ut med detaljer omkring skatteopplegget nå. I stedet vil en helhetlig skatte- og avgiftsprofil bli lagt først etter at regjeringen har lagt fram sitt 2021-budsjett 7. oktober.

– Det viktigste Norge gjør for å finansiere sine ambisjoner, er å få flere i jobb. Da blir det flere som betaler skatt, og det blir færre som går på trygd. Det siste vi skal gjøre, er å følge Høyres oppskrift om å avskaffe formuesskatten, sier Støre til NTB.

Han beskylder Sanner for å rumle med tomme tønner.

– Han sitter som finansminister i en regjering hvor vi setter norgesrekorder i ulikhetsutvikling. Hvor 1 prosent tjener 20 prosent av inntektene våre, og vi har doblet antall milliardærer.

Tre løfter, tre dissenser

Støre har selv ledet arbeidet med programmet partiet håper skal gi valgseier om ett år.

I programmet kommer Ap med tre konkrete løfter til velgerne: Trygt arbeid til alle, velferdsstaten skal gjøres sterkere, og Norge skal nå sine klimamål og bidra til å løse klimakrisen internasjonalt.

Samtidig er ikke partiet omforent på alle punkter. I tre konfliktsaker har programkomiteen skilt lag.

Det ene punktet som har splittet, er den såkalte iskanten, det vil si grensa for hvor langt nord det skal være tillatt med petroleumsaktivitet. Der går flertallet inn for å beholde dagens grense, mens et mindretall vil trekke grensen lenger sør.

I abortspørsmål går flertallet inn for å utrede et alternativ til dagens nemndsystem for kvinner som ønsker abort mellom uke 12 og uke 18. Mindretallet går derimot inn for å avvikle nemndsystemet.

Den siste dissensen gjelder atomvåpenpolitikken. Der går mindretallet inn for å signere FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

 

Andre opplag: Norge forandrer seg raskt i takt med innvandringen. Kjøp Halvor Foslis bok her!

Finn og kjøp flere bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.