To bystyrerepresentanter i Oslo sier de melder seg ut av Unge Høyre på grunn av et vedtak om å stramme inn på innvandringen til Norge. Befolkningsutskiftning har nå blitt «konservativ» politikk.

Vedtaket innebærer ifølge VG blant annet å avslutte mottak av kvoteflyktninger «så lenge Norge har et integreringsetterslep». Ungdomspartiet vil også gi midlertidig opphold fremfor permanent opphold.

Arina Aamir (18) og Jenny Helene Syse (22) vil melde seg ut Unge Høyre i protest mot vedtaket om innvandringspolitikk. De vil dog fortsatt være medlemmer av Solbergs parti.

– Vedtaket er et menneskerettighetsbrudd, sier Aamir til VG.

Aamirs avgang vil neppe føre til at Unge Høyre mister stemmer av konservative.

Det er en kunst å kaste stein i glasshus

Menneskerettighetene tar ikke for seg kvoteflyktninger spesifikt. Mottak av kvoteflyktninger er en avtale mellom FNs høykommissær for flyktninger med enkelte land, deriblant Norge. Det er Stortinget som avgjør hvor mange kvoteflyktninger Norge vil ta imot.

Aamir mener Norge er internasjonalt forpliktet til å hjelpe kvoteflyktninger.

– Dette er mennesker som kommer fra land i krig og nød. Dette gir ikke mening. Jeg mener at dette vedtaket tar oss 40 år tilbake i tid. Vi burde ha kommet lenger, sier hun.

– Systemet fungerer ikke

Gjenvalgt Unge Høyre-leder Ola Svenneby vedgår at vedtaket er kontroversielt, men sier at dagens system ikke fungerer.

– Vi ønsker å slutte å gi permanent opphold, men bare gi midlertidig opphold og å utvide muligheten til å komme til Norge som arbeidsinnvandrer.

– I stedet må vi hjelpe i nærområdene, og der det ikke er mulig, i tredjeland som asylprogrammet til Storbritannia i Rwanda, sier han.

FrP støtter utspillet til Unge Høyre.

– Unge Høyre har i dag kopiert deler av FrPs innvandringspolitikk, noe som er veldig gledelig, sier partiets innvandringspolitiske talsmann Erlend Wiborg.

Han ber Høyre-leder Erna Solberg lytte til ungdomspartiet.

– Den hemmer integrering og skaper betydelige utfordringer i samfunnet, noe det økende problemet med gjengkriminalitet tydelig viser, sier han til NTB.

Unge Høyres leder er dog infisert av vestlig tankegang i sin argumentasjon. I forslaget står det blant annet:

Økonomisk kompensere tredjeland, i bytte mot deres beskyttelse av asylsøkere.

Støtte inngåelse av avtaler med land utenfor Europa som har som formål å begrense innvandringen, lik EUs flyktningavtale med Tyrkia.

Han vil altså bruke skattemidler som belønning til korrupte land for å forhindre at de sender millioner av migranter til Europa. Det er et valg å la seg utpresse. Å stanse migrasjonen ved hjelp av enkle og humane midler er tydeligvis ikke noe lederen for Unge Høyre er i stand til å fantasere seg til.

Slik forfaller Europa. Når folk som Arina Aamir kaller seg konservative, så er løpet nesten kjørt. Men selvsagt kan vi ikke la oss underkaste en slik figur og hennes klan.

Enten mener Aamir at Norge på et magisk vis skal klare noe ingen andre land i historien har klart, som å skape et fungerende samarbeid med islamistiske innvandrere. I så fall er hun enten naiv eller en ren idiot.

Det andre alternativet er at hun ønsker al islam skal overta kontrollen over vårt land. I så fall er hun en fiende som må bekjempes, hvis man ikke ønsker å leve under sharia.

Når jeg bruker begrepet bekjempe, så er det åndelig kamp jeg snakker om. I motsetning til islamistene er jeg ikke tilhenger av å bruke vold, bortsett fra når man forsvarer seg og sin familie mot angrep.

Kjøp «Europas underlige død»!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.