Nytt

Innvandringspolitisk talsmann Jon Engen-Helgheim i Frp.

Utlendingsdirektoratet utstedte turistvisum til Reza Alizadas familie – til tross for at man var klar over risikoen for at familien kunne søke asyl om de fikk komme til Norge.

–  UDI bør ikke gi visum til folk man mistenker ikke vil returnere, sier Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim til Document.

Engen-Helgheim presiserer at han ikke kan uttale seg om enkeltsaker, men uttaler seg på generelt grunnlag.

Reza Alizada. Privat foto

Reell fare

UDI må ha vurdert at faren for at Rezas familie ville søke asyl i Norge var reell. På forhånd ga direktoratet familien, som bor i Tyrkia, beskjed om de ville bli returnert til Afghanistan dersom eventuelle asylsøknader blir avslått. Dette skrev fungerende avdelingsdirektør Jonas Folmo i en epost til Document i forrige uke:

«Da vi ga familien visum til Norge, var vi klar over muligheten for at de ville kunne søke asyl. De fikk derfor beskjed om at hvis de søker asyl og det blir avslått, vil de bli henvist til retur til Afghanistan.»

Document meldte forrige uke at Rezas familie, mor, far og fire barn, søker opphold i Norge etter å ha kommet til landet på et syvdagers turistvisum utstedt av UDI. Begrunnelsen for at visum ble gitt var at familien skulle kunne delta i begravelsen til sin sønn og bror.

«Vi innvilget dem visum til Norge av humanitære årsaker, slik at de kunne ta farvel med sin sønn og bror», skriver Folmo.

Reza Alizada ble 17. september drept i det mye omtalte dobbeltdrapet i Trondheim. Trondheim kommune vedtok da å betale reisen til Norge, pluss kost og losji, for hans foreldre slik at de kunne komme til begravelsen. En aksjon samlet inn penger slik at også fire søsken kunne bli med til Norge.

Samtlige fikk innvilget syvdagersvisum av Utlendingsdirektoratet.

– Bør være strengt

Engen-Helgheim mener UDIs praksis med utstedelse av besøksvisum bør være streng. Og han minner om at Frp mener asyl bare bør innvilges «i ytterst få tilfeller der vedkommende åpenbart er personlig forfulgt».

– FrP ønsker en gjennomgang av asylinstituttet fordi det er utarbeidet for en annen tid og blir i dag misbrukt.

Reza kom til landet som såkalt enslig, mindreårig asylsøker. Da han ble drept viste det seg at han hadde familie i Tyrkia og Tyskland. I forrige uke deltok far, mor og tilsammen fem søsken i begravelsen.

– Norge bør intensivere arbeidet med å spore opp familien til enslige mindreårige asylsøkere ved ankomst, det er sannsynligvis svært få som egentlig er alene om flukten til Norge. Ved å spore opp familien kan grunnløse asylsøkere raskere og tryggere returneres, sier Engen-Helgheim.

 

Les også