Nytt

– Hvor vil du hen med dette? sa kommunaldirektør Camilla Trud Nereid og stoppet intervjuet.

Trondheim kommune har vedtatt å dekke reise og opphold for Reza Alizadas foreldre i forbindelse med begravelsen av deres sønn. Da Document stilte detaljerte spørsmål om hvor pengene tas fra, stoppet kommunaldirektør Camilla Trud Nereid intervjuet tvert.

Etter dobbeltdrapet på de to enslige mindreårige asylsøkerne Nasrat Hashimi og Reza Alizada i Trondheim for en måned siden er det klart at Nasrat skal sendes hjem til Afghanistan for å gravlegges der, og at Reza skal gravlegges i Trondheim.

At de to slett ikke var alene i verden skrev Document om i går: Reza og Nasrat ble drept i Trondheim. Da kom det frem at de enslige asylbarna ikke var så enslige likevel

Saken fikk raskt meget stor spredning, og ligger i ettermiddag høyt på listen over landets mest delte saker på sosiale medier.

 

Trondheim kommune har vedtatt å dekke reise og opphold for to av familiemedlemmene i forbindelse med begravelsen. Men hvor tas pengene fra? Kommunens informasjonsdirektør henviser oss til kommunaldirektør Camilla Trud Nereid, som leder den enheten i kommunen som kalles Oppvekst og utdanning.

Nereid svarer først velvillig, men lenge før vi har fått stilt alle våre spørsmål avslutter kommunaldirektøren brått intervjuet.

– Med hvilken hjemmel eller begrunnelse har kommunen bevilget pengene?

– Vi hadde et ønske om å tilrettelegge for at foreldrene kunne få komme til sin sønns begravelse.

– Det forstår jeg, men i offentlig virksomhet kan man ikke bruke penger til hva man vil. Hvor var dette hjemlet, eller hva var begrunnelsen for bevilgningen?

– Kommunen ønsket å rekke ut en hånd til foreldrene som hadde mistet sin sønn i et drap i Trondheim.

– Hvilket budsjett tas pengene fra?

– Mitt budsjett, Oppvekst og utdanning.

– Det er et stort budsjett, hvilken post er det snakk om?

– Det kan jeg ikke svare på.

– Du vet ikke?

– Hvor vil du hen med dette?

– Jeg spør som journalist, og da spør jeg om mange ting, også detaljer, men det betyr ikke at jeg «vil et bestemt sted». Jeg er ute etter fakta.

Men da var intervjuet over:

– Jeg foreslår at du sender dine spørsmål skriftlig.

Kommunaldirektør Nereid er uten svar på hvilken hjemmel hun hadde for å bruke av sitt budsjett til å dekke reise (fra Tyrkia) og opphold for to utenlandske statsborgere i forbindelse med en begravelse.

At Nereid ikke på stående fot kan svare på hvilken post på budsjettet som belastes, er forståelig. Vi har derfor gjort som hun foreslo og sendt en rekke spørsmål til henne. I skrivende stund har vi ikke fått svar.

Et av spørsmålene vi ikke rakk å stille før kommunaldirektøren avbrøt intervjuet, og som derfor nå er sendt henne skriftlig, er dette: Var bevilgningen på noen måte klarert med politisk ledelse eller partiene i bystyret?

 

Les også