Nytt

Utlendingsdirektoratet var klar over risikoen for at familien til Reza Alizadi kunne søke asyl om de fikk turistvisum til Norge, bekrefter UDI overfor Document.

Såpass reell vurderte UDI faren å være, at man ga familien, som bor i Tyrkia, beskjed om de ville bli returnert til Afghanistan dersom eventuelle asylsøknader blir avslått

Document meldte i dag at Rezas familie, mor, far og fire barn, søker opphold i Norge etter å ha kommet til landet på et syvdagers turistvisum utstedt av UDI. Begrunnelsen for at visum ble gitt var at familien skulle kunne delta i begravelsen til sin sønn og bror.

De seks familiemedlemmene ble onsdag eskortert av politi fra Trondheim til Oslo for å søke opphold i Norge.

Da Reza ble drept bestemte Trondheim kommune seg for å betale reisen til Norge, pluss kost og losji, for hans foreldre. En aksjon samlet inn penger slik at også fire søsken kunne bli med til begravelsen.

Men alt dette var avhengig av at UDI innvilget familien visum. Og det gjorde UDI.

– Vi innvilget dem visum til Norge av humanitære årsaker, slik at de kunne ta farvel med sin sønn og bror, sier fungerende avdelingsdirektør Jonas Folmo i UDI til Document.

Vi stilte også UDI følgende spørsmål som ikke er besvart:

– Er det riktig å innvilge turistvisum til afghanere som lever i eksil i Tyrkia ut fra en generell vurdering av returforutsetningene?

Men Folmo sier at UDI var klar over at familien kunne komme til å søke asyl. Likevel valgte man å utstede visa til de seks – med et ris bak speilet:

– Da vi ga familien visum til Norge, var vi klar over muligheten for at de ville kunne søke asyl. De fikk derfor beskjed om at hvis de søker asyl og det blir avslått, vil de bli henvist til retur til Afghanistan.

Document spurte om UDI har eksempler fra tidligere hvor familiemedlemmer med dårlige returforutsetninger kommer til Norge for å overvære begravelser, men heller ikke dette har vi fått svar på.

 

Les også