Nytt

Trondheim kommune har aldri før betalt reise og opphold for utenlandske statsborgere for at de kan komme i en begravelse i Norge, vedgår kommunaldirektør Camilla Trud Nereid.

Reza Alizada ble drept i dobbeltdrapet i Trondheim 17. september. Det ble raskt klart at ingen av de to «enslige asylbarna» fra Afghanistan var så veldig alene.

Mor, far og fem søsken ønsket å komme i begravelsen – fra sine bosteder i Tyskland og Tyrkia.

Beslutningen om å dekke kostnadene for Rezas Alizadas foreldre ble tatt av kommunens rådmann Morten Wolden i samråd med oppvekstdirektør Nereid, opplyser rådmannen:

– Men til syvende og sist er det min beslutning, presiserer Wolden overfor Document.

– Jeg er ansvarlig for beslutningen, sier rådmann Morten Wolden i Trondheim kommune. Han avviser at saken skulle vært løftet til politisk nivå.

På spørsmål fra Document svarer Nereid per epost at kommunen aldri før har dekket reiseutgifter og opphold i forbindelse med en begravelse for ikke-norske statsborgere:

«Nei, det finnes ikke presedens for dette, vi betrakter det som en helt særskilt situasjon.»

Da Document før helgen stilte detaljerte spørsmål til kommunaldirektør Camilla Trud Nereid om hvor pengene tas fra, stoppet hun intervjuet.

Nereid forlangte å få spørsmålene skriftlig. Per epost svarer Nereid hvilken post som belastes:

«Pengene tas fra budsjettpost «felles formål på oppvekst og utdanning», enslige mindreårige flyktninger tilhører ansvarsområdet til kommunaldirektør for oppvekst og utdanning.»

Det er altså klart at «asylbarn» tilhører Nereids etat, derimot er det fortsatt noe uklart hvordan deres foreldre, som utenlandske statsborgere, kan få dekket reise og opphold til Norge under en post i budsjettet til Trondheims etat for Oppvekst og utdanning.

Vi stilte også spørsmål om bevilget beløp:

Hvor mye er bevilget?

Hvis det ikke er satt et bestemt beløp: Er det satt noen øvre grense for hva kommunen dekker?

Kan du spesifisere hva som dekkes: Reise tur-retur? Kost og losji? Andre ting?

Oppvekstdirektørens knappe svar:

«Det er bevilget penger tilsvarende kostnader for reise og opphold (kost og losji) for to personer i en uke.»

Vi spurte også om beslutningen på noen måte var klarert med politisk ledelse eller partiene i bystyret, noe Nereid avkrefter:

«Politisk ledelse var ikke involvert i denne beslutningen.»

Rådmann Morten Wolden er bestemt på at dette er en beslutning som ikke trenger å løftes til politisk nivå. Den kan tas på administrativt nivå.

– Ja, det er det ingen tvil om, sier Wolden til Document.

 

Forhåndsbestill Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!

Les også