Baqer Alizada, far til drapsofferet Reza, kastet en av rettens pc-skjermer i gulvet etter domsavsigelsen i Sør-Trøndelag tingrett. I bakgrunnen familiens bistandsadvokat Erik Widerøe. Skjermdump, NRK

Det var voldsomme reaksjoner i Sør-Trøndelag tingrett tirsdag da en afghaner ble dømt til tvungent psykisk helsevern for dobbeltdrap.

Moren, faren og broren til drepte Reza Alizada var i retten da dommen ble forkynt. De reagerte med skrik og skrål på dommen.

Først kastet Quasem, broren til det drapsofferet Reza Alizada, et headset. Deretter tok faren, Baqer, en PC-skjerm, løftet den over hodet og kylte den ned. Han ble lagt i jern og ført ut av politiet, melder NRK.

Mor til Reza, Ziagul Alizada, måtte legges på gulvet av politi. Hun så ifølge NRK ut til å ha svimet av, og ambulanse ble rekvirert. Hun fikk legehjelp og ble båret ut på båre.

Ikke en dagligdags scene i en norsk rettssal. Ziagul Alizada, moren til den drepte Reza, ropte og skrek før hun gikk i bakken. Hun måtte få legehjelp og bli hentet ut på båre. Skjermdump, NRK

«Både rettsbetjenter og advokater viste stor forståelse for familiens reaksjon på tapet av en sønn og bror», ifølge NRK Dagsrevyens reportasje.

– Det er forståelig at de har kraftige følelsesmessige reaksjoner på at sønnen deres har død på brutalt vis, sa aktor, statsadvokat Kaia Strandjord.

Ifølge statsadvokaten er det altså «forståelig» at man kaster rettens pc-skjermer i gulvet når man er misfornøyd med en dom. Er dette virkelig normal reaksjon på en domsavsigelse i en norsk tingrett? Er det ikke tvertimot noe vi hadde forventet i en rettsal i en type land vi vanligvis ikke sammenligner oss med – for eksempel Afghanistan?

Er ikke denne oppførselen snarere en demonstrasjon av forakt for retten?

Statsadvokat Kaia Strandjord konfererer med politiadvokat Eli Nessimo under rettssaken. Helt til venstre den overlevende fra drapsdagen. Foto Øyvind Thuestad

Hele familien, mor, far og fem barn, har søkt asyl i Norge, men fikk i mars avslag. De har anket avgjørelsen. Avslaget om asyl er begrunnet med at familien ikke har beskyttelsesbehov.

– At sønnens gravsted ligger i Trondheim, er ikke god nok grunn til å gi opphold på humanitært grunnlag, mener utlendingsmyndighetene, sa Erik Vatne i Lea Advokatbyrå til Adresseavisen.

Baqer Alizada i samtale med bistandsadvokat Widerøe tidligere i rettssaken. Bak eldste sønn Quasem, helt til høyre mor Ziagul. En av tolkene med ryggen til. Foto Øyvind Thuestad

Paranoid schizofren

Den 18 år gamle mannen som har stått tiltalt for drap på to jevnaldrende kamerater i Trondheim, er er funnet utilregnelig og dømt til tvungent psykisk helsevern. De rettspsykiatrisk sakkyndige konkluderte med at tiltalte lider av paranoid schizofreni.

17. september 2018 gikk 18-åringen løs på tre bekjente med hammer og kniv i en leilighet i Prinsens gate i Trondheim. Tirsdag ble han dømt for å ha drept Reza Alizada (17) og Nasratullah Hashimi (19), og for et drapsforsøk på en tredje mann.

Ikke enslige likevel

Reza og Nasratullah kom til Norge som enslige, mindreårige asylsøkere. Slik kom sannheten for en dag: Ingen av dem er enslige, tvertimot har de rikelig med familie, skrev Document i oktober: Reza og Nasrat ble drept i Trondheim. Da kom det frem at de enslige asylbarna ikke var så enslige likevel

Også tiltalte og den overlevende er såkalte enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan.

25. oktober kunne Document avsløre at det «enslige asylbarnet» Rezas familie søker asyl i Norge. Trondheim kommune hadde bestemt seg for å betale reisen til Norge, pluss kost og losji, slik at hans foreldre kunne komme til begravelsen. En aksjon samlet inn penger slik at også fire søsken kunne bli med til begravelsen.

«Det at enkelte av handlingene under og i umiddelbar tilknytning til voldsutøvelsen kan oppfattes som rasjonelle står imidlertid ikke i motstrid til at han var psykotisk», heter det i den enstemmige dommen.

Tiltalte godtok dommen. Påtalemyndigheten overlater spørsmålet om anke til Riksadvokaten.

– Svært brutalt

Retten beskriver handlingene begått med utallige knivstikk og hammerslag som «svært brutale». Det heter at de er «begått uten noen som helst foranledning og at det ikke er indikasjoner for motiv. Retten oppfatter handlingene som forenelig med en psykotisk tilstand. Det samme gjelder tiltaltes manglende hukommelse.

Mannen var ikke til stede i retten tirsdag. Han fulgte domsavsigelsen fra Regional sikkerhetsavdeling Brøset via videolink sammen med sin forsvarer, advokat Kolbjørn Lium.

Forhåndsbestill Oriana Fallacis bok her

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂