Nytt

Jon Helgheim og Frp lar seg inspirere av danskenes strenge innvandringstiltak og vil foreslå flere innført i Norge.

Fremskrittspartiet er inspirert av Danmark og vil vurdere strengere innvandringstiltak i Norge for å bekjempe gettodannelser.

– Vi kommer til å gå nøye inn på de danske tiltakene og kommer helt sikkert til å foreslå noen av dem gjennomført, sier Innvandringspolitisk talsperson i Frp Jon Helgheim til Aftenposten.

Blant tiltakene som vurderes, er obligatorisk språktest for 4-åringer, stopp av bosetting av flyktninger i «utsatte områder», og kutt av NAV-ytelse til innvandrere som ikke har lært seg norsk på fem år.

Helgheim mener imidlertid det viktigste er å få ned antallet flyktninger til Norge, eller helst ned til null. Pengene som spares på at antall flyktninger går ned, ønsker han og Frps stortingsgruppe heller å bruke på flyktningene i deres nærområder.

Oslo Frp sendte onsdag inn en resolusjon til Frps landsmøte, som avvikles på Gardermoen i helgen, der fylkeslaget ber om at landsmøtet pålegger Frps stortingsgruppe identifisere hvilke danske tiltak som bør gjennomføres i Norge. Og dernest få regjeringen til å følge opp.

 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.