Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide kommer til Stortinget for å redegjøre for Marrakesh-pakten. Ettter hva Document erfarer skjer dette etter betydelig press fra Frp.

Redegjørelsen blir trolig holdt i morgen, torsdag,

Det vil også bli en debatt etter redegjørelsen, men denne vil finne sted enten fredag eller lørdag.

– For at det skal være mulig å fremme forslag, må debatten finne sted en annen dag enn selve redegjørelsen, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim til Document.

– Er det aktuelt for Frp å foreslå en utsettelse av Norges godkjenning av pakten?

– Det er klart at Frp er sterkt imot avtalen, men vi må først høre utenriksministerens redegjørelse. FrP mener det er en selvfølge at Stortinget orienteres i en så viktig sak.

Document erfarer at Fremskrittspartiets stortingsgruppe ikke har nøyd seg med en dissens om FNs migrasjonsavtale, noen har også jobbet aktivt for å få stoppet eller utsatt den. En fraksjon av stortingsgruppen ønsket i utgangspunktet å få til en konsekvensutredning av hele avtalen. Nå har man altså fått gjennomslag for at det blir debatt i Stortinget – med mulighet for å stille forslag.

Frps forutsetning skal være at Norge ikke slutter seg til pakten i Marrakesh, hverken ved akklamasjon eller på annen måte. I Marrakesh vil Norge kun presentere «forutsetninger» for en eventuell tilslutning.

Det er planlagt et formell signeringssermoni av avtalen i New York før jul, etter hva Document erfarer. Frp skal være innstilt på å stanse en norsk signering.

Det har vært kritikk mot taushet og manglende debatt om migrasjonspakten i mange land, inkludert Norge. Debatten i Stortinget vil vise hvor partiene og enkeltrepresentanter står.

 

Kjøp Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!