Nytt

En mann gestikulerer idet Tysklands statsminister Angela Merkel den 10. desember 2018 kommer til Marrakesh-konferansen for å vedta FNs migrasjonsavtale. Foto: Abderrahmane Mokhtari / Reuters / Scanpix.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide skal torsdag som kjent redegjøre for FNs migrasjonsavtale, som Norge – representert ved utenriksdepartementets statssekretær Marianne Hagen (H) – mandag gav sitt samtykke til i Marrakesh.

I den forbindelse gjør nå Fremskrittspartiet et forsøk på å få omgjort tilslutningen til avtalen, som vedtas endelig i FNs hovedforsamling den 19. desember, i siste liten.

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen kunngjorde tirsdag ettermiddag initiativet på Facebook:

I utgangspunktet virker det usannsynlig at dette initiativet fra Frp vil få noen til å skifte mening, langt mindre forandre den endelige beslutningen, slik at det hele tjener mest til å markere partiets dissens så kraftig som mulig.

Men man skal aldri si aldri, som det heter. Det kan bli ukomfortabelt å forsvare tilslutningen til avtalen ved neste korsvei.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.