Sakset/Fra hofta

Angela Merkel taler i Marrakesh den 10. desember 2018. Foto: Abderrahmane Mokhtari / Reuters / Scanpix.

164 land gav mandag sin tilslutning til FNs migrasjonsavtale Global Compact for Migration, og i den forbindelse holdt flere av de tilstedeværende taler.

Tysklands statsminister Angela Merkel understreket i sin tale at avtalen er et viktig signal for millioner av mennesker, skriver Die Zeit.

Nok en gang ser Merkels utenrikspolitikk ut til å handle om en avlat for Tysklands fortid som alle andre også skal betale:

Merkel tok opp frykten som migrasjonspakten har næret verden rundt. «Det er verdt å huske på at FN ble grunnlagt som et resultat av andre verdenskrig», sa statsministeren. Det skal ha vært svaret på den «rene nasjonalismen» på den tiden. Som tysk statsminister var hun derfor dette «svært bevisst da hun kom til Marokko». Det ville lønne seg å kjempe for FNs migrasjonspakt og med det for en «klar forpliktelse til multilateralismen», sa Merkel. Tyskland ville slutte seg til pakten «for menneskehetens beste».

Uttalelsen må anses som en replikk til kritikken USAs utenriksminister Mike Pompeo rettet mot dagens multilateralisme i sin tale i Brussel den 4. desember.

Det er den «trygge, ordnede og regulære» migrasjonen det handler om, sa Merkel.

Migrasjon er en naturlig hendelse, «og hvis den er legal, er den et gode også», sa Merkel. Slik skaper arbeidsmigrasjonen velstand i Tyskland også.

Tyskland hadde ifølge Berliner Morgenpost 410.000 arbeidsledige flyktninger i mai 2018.

FNs migrasjonspakt må skilles klart fra Global Compact for Refugees, som FN har fremforhandlet parallelt, minnet Merkel om nok en gang. Denne sistnevnte avtalen tar sikte på å sikre at flyktninger har bedre tilgang til utdanning og helsetjenester, samt at de selv kan tjene til sitt eget livsopphold.

Hva det sistnevnte punktet angår, sier denne avtalen blant annet:

To foster inclusive economic growth for host communities and refugees, in support of host countries and subject to their relevant national laws and policies, States and relevant stakeholders will contribute resources and expertise to promote economic opportunities, decent work, job creation and entrepreneurship programmes for host community members and refugees, including women, young adults, older persons and persons with disabilities.

Som hittil eneste land har USA allerede sagt nei til FNs flyktningavtale av suverenitetsgrunner.

 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort:

For andre bidragsmåter, se vår Støtt Oss-side.