Dimitris Avramopoulos under en pressekonferanse i Nicosia den 18. september 2018. Foto: Yiannis Kourtoglou / Reuters / Scanpix.

Alle EU-land som har avvist FNs migrasjonsavtale, bør revurdere avgjørelsen og slutte seg til den, det sier EUs migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos i et intervju med Die Welt mandag.

Kommissærens uttalelse kommer tre dager før EUs innenriksministermøte skal diskutere avtalen og drøfte utsiktene til en felles europeiske asylpolitikk.

«Klokken tikker», sier Avramopoulos. De som avviser migrasjonsavtalen, har ikke studert den godt nok, mener han – til tross for at politiske ledere i flere av de seks-sju landene har gitt til dels nokså detaljerte begrunnelser for sine beslutninger.

I likhet med andre som forsvarer FN-avtalen, sier migrasjonskommissæren at avtalen er viktig, for samtidig å understreke at den ikke er bindende. Ikke desto mindre skal den resultere i redusert migrasjon til vår verdensdel.

Die Welt: Herr kommissær, hvorfor er FNs migrasjonspakt så viktig etter Deres oppfatning?

Dimitris Avramopoulos: Denne pakten handler ikke om å øke antallet migranter som kommer til Europa. Det motsatte er tilfellet. Målet med FNs migrasjonspakt er å fremme trygg og ordnet migrasjon, samt å redusere den organiserte menneskesmuglingen.

Vi kan bare klare det dersom vi har et tett samarbeid med de afrikanske landene. Det handler om en ny plattform for multilateralt samarbeid om migrasjon. Ingen land og ingen verdensdeler kan gjøre dette alene.

Minst seks av EUs medlemsstater ønsker ikke å gi sin tilslutning til pakten.

Det beklager jeg sterkt. Jeg forstår ikke avvisningen av FNs migrasjonspakt, for dokumentet er ikke rettslig bindende, og det er ingenting som blir påtvunget noen.

Hvordan kan kommissæren sette sin lit til at en avtale som ikke er bindende, kan ha de virkningene han skisserer? Hvilke maktmidler kan da tas i bruk for å sikre noe slikt? Ligningen går ganske enkelt ikke opp.

Avramopoulos berører ikke slike innvendinger, men overøser omgivelsene med ubegrunnede påstander i stedet:

Hvis ikke EU taler med én stemme ved godkjenningen av migrasjonspakten i Marrakesh, vil vi skuffe våre afrikanske partnere og gjøre dem motløse. Samtidig vil det gjøre EU svakere og mer sårbart hvis vi er splittet i migrasjonsspørsmålet.

Kommissæren fabler om en harmonisering som var utopisk i utgangspunktet, og som er helt uten realisme tatt i betraktning begivenhetenes gang:

Det handler om uniforme opptakskriterier i alle EU-land, harmoniserte prosedyrer for behandling av asylsøknader, foruten sammenlignbare betingelser ved mottak, som innkvartering og sosiale ytelser, samt en solidarisk utjevning i fordelingen av flyktninger.

EU-kommissæren vil trylle frem soldaritet på et saksfelt hvor den ganske enkelt ikke kan oppstå, fordi det for mange av medlemsstatenes vedkommende ville være ensbetydende med å påta seg en byrde som de ikke har noen skyld for.

Hvordan skal for eksempel Tyskland kunne forlange solidaritet i fordelingen av migranter, når landet selv ikke viser noen større solidaritet i en finansiell krise som har rammet de europeiske landene særdeles ujevnt?

Avramopoulos vi gjerne ha på plass en felles asylpolitikk i unionen før EU-valgene i mai. Etter den tid vil det bli politisk vanskeligere. Men det er allerede mer enn vanskelig nok for ham. Utsiktene han har til å lykkes med sitt foretagende, er forsvinnende små.

 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort:

[simpay id=»280380″]

For andre bidragsmåter, se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂