«Migrasjon er uunngåelig, nødvendig og ønskelig», heter det i en video fra International Organization for Migration (IOM), som er en del av FN. Stillbilde: YouTube.


10. og 11. desember 2018 går FNs migrasjonskonferanse av stabelen i Marrakech, Marokko, der høydepunktet vil bestå i å vedta FN-avtalen om migrasjon som ble ferdig utarbeidet i juli. Avtalen skal legge et globalt rammeverk som fremmer «sikker, ordnet og regulær migrasjon».

Veien frem til avtalen ble banet av den såkalte New York-erklæringen, som FNs medlemsland undertegnet i september 2016. Men mindre enn etter år etter at Donald Trump avløste Barack Obama som amerikansk president, trakk USA seg fra avtalen. Den amerikanske FN-delegasjonen kunngjorde i desember 2017 at avtalen er uforenlig med amerikansk migrasjonspolitikk og suverenitet.

I juli 2018 fikk USA følge av Ungarn, som kunngjorde at landet ikke kommer til å undertegne det endelige dokumentet under Marrakesh-konferansen i desember. Ungarns utenriksminister Peter Szijjarto erklærte at avtalen er i strid med Ungarns sikkerhetsinteresser, samt at den bygger på en feilaktig tankegang der migrasjonen i prinsipp anses både som uunngåelig og fordelaktig.

Nå kommer det politiske signaler om skepsis mot FN-avtalen også fra Østerrike og Sveits, skriver Kronen Zeitung:

For Østerrikes visestatsminister Heinz-Christian Strache (FPÖ) er saken klar: «Migrasjonen må Østerrike bestemme over på egenhånd. Alt som måtte stride med dette grunnprinsippet, vil ikke finne noen støtte hos meg.»

Når avtalen ligger an til å bli undertegnet av en hel rekke stater som ikke kan forventes å omsette dens prinsipper i politisk praksis, for eksempel Polen, henger det sammen med at den ikke er rettslig bindende for FNs medlemsstater.

I Sveits vekker avtalen likevel bekymring i Det sveitsiske folkepartiet (SVP):

«Avtalen er ikke forenlig med Sveits’ selvbestemmelsesrett eller en uavhengig kontroll med innvandringen», heter det i en kunngjøring fra partiet. Det at avtalen ikke er rettslig bindende, spiller ingen rolle for SVP: Det skal bare være et tidsspørsmål før avtalen blir en del av internasjonal rett.

Målet med denne avtalen er en verden uten grenser, oppsummerer SVP-leder Albert Rösti.

Kronen Zeitung spør seg hva Østerrikes regjering vil gjøre i Marrakesh. Fra regjeringskontorene kommer et kryptisk svar: Avtalen er fremforhandlet på tjenestemannsnivå, og skal først nå behandles politisk. Det finnes fremdeles viktige betenkeligheter.

«En endelig avgjørelse om tilslutning, potensielle avvisninger eller en klargjørende erklæring om manglende bindende virkning, kan følgelig ikke treffes ennå.»

Signalet er likevel ikke til å ta feil av. Østerrikes regjering inntar en nokså motstrebende holdning, men ønsker kanskje ikke å betale den politiske prisen det innebærer å ta side med USA og Ungarn.

Men globalistene har ikke vinden i ryggen. Det er tilhengerne av den nasjonale selvstendighetslinjen som er i siget.

Alt peker forøvrig i retning av at Norge slutter seg til FN-avtalen, men det er enn så lenge ikke noe politisk tema i vårt land.

 
 

Støtt Document ?

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.