Nytt

Østerrikes statsminister Sebastian Kurz og visestatsminister Heinz-Christian Strache. Foto: Heinz-Peter Bader / Reuters / Scanpix.

Den østerrikske regjeringen vil i statsråd onsdag beslutte at Østerrike ikke kommer til å undertegne FNs migrasjonsavtale i Marrakesh i desember, melder Der Standard, som er en av landets ledende kvalitetsaviser.

Østerrike vil med det bli land nummer fire som har bestemt seg for ikke å gi sin tilslutning til FNs såkalte Global Compact on Migration, som tar sikte på å bekjempe illegal migrasjon, men tilrettelegge for legal migrasjon. USA, Australia og Ungarn har tidligere kunngjort at de ikke vil undertegne avtalen.

Da enighet ble oppnådd om et utkast i juli, var Østerrike fremdeles med rent teknisk. I de siste ukene har fremfor alt FPÖ og høyreorienterte plattformer mobilisert mot overenskomsten.

Amerikanerne trakk seg ut på et tidligere tidspunkt:

Etter ordre fra president Donald Trump deltok ikke engang USA i forhandlingene om migrasjonsavtalen.

Det er substansielle grunner til at Østerrike nå også trekker seg:

Østerrike kommer ikke til å undertegne dokumentet på grunn av store betenkeligheter med innholdet. Landet vil heller ikke sende noen offisiell representant til Marrakesh, sa statsminister Sebastian Kurz og visestatsminister Heinz-Christian Strache kort tid før dagens møte i statsråd. Migrasjonsavtalen anses ikke som egnet til å regulere migrasjonsspørsmål, og man frykter for tap av østerriksk suverenitet i migrasjonspolitikken samt en utvisking av skillet mellom legal og illegal migrasjon.

Wien kan ikke gi sin støtte til 17 av de totalt 23 kapitlene, heter det.

Regjeringen mener at migrasjon ikke er noen menneskerett, men at avtalen kan være et skritt i en slik retning, sier Kurz og Strache. Selv om avtalen ikke er bindende, kan den skape en slags sedvanerett hvor det oppstår et forventningspress i retning en liberal migrasjonspolitikk. Det er ærligere å si nei, mener regjeringskollegene.

«Det finnes noen punkter vi er kritiske til og hvor vi dessuten ser en fare for vår nasjonale suverenitet», sier statsministeren. «Endel av innholdet står i diametral motsetning til våre standpunkter, også i regjeringsprogrammet», tilføyer Strache.

Østerrike frykter dessuten at uttransportering av utviste migranter kan bli vanskeligere, samt at det kan skje en sammenblanding av arbeids- og asylinnvandring.

Strache legger til at klima eller fattigdom heller ikke kan være ensbetydende med noen migrasjonsrett. «Da ville vi få en utvikling i verden som man ikke kan forestille seg realpolitisk», sier han.

Kurz tror ikke at Østerrikes internasjonale omdømme vil ta skade av beslutningen, og han regner med at flere andre stater ikke vil gi sin tilslutning til avtalen, samt at andre vil undertegne uten å ha til hensikt å oppfylle den. Polen vurderer saken, melder Reuters.

Strache understreker at regjeringen ikke er alene, men at den har flertallet i Østerrikes befolkning på sin side.

 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!