Nytt

«Migrasjon er uunngåelig, nødvendig og ønskelig», heter det i en video fra International Organization for Migration (IOM), som er en del av FN. Stillbilde: YouTube.

Tsjekkias regjering har onsdag vedtatt at landet ikke skal undertegne FNs migrasjonsavtale kjent som Global Compact for Migration, melder Reuters.

FN-avtalen tar sikte på å bekjempe illegal migrasjon og legge til rette for legal migrasjon, men kritikere peker på at den skaper et mindre tydelig skille mellom de to. Også Tsjekkia ser ut til å slutte seg til denne kritikken:

“The Czech Republic has long favored the principle of separating legal and illegal migration,” Deputy Prime Minister Richard Brabec told a news conference.

“That is what the Czech Republic’s and other European countries’ suggestions aimed for. The final text does not reflect those proposals.”

Tsjekkia føyer seg dermed til den voksende rekken av land som sier nei til avtalen.

USA og Australia har trukket seg tidligere, og blant de europeiske landene har Ungarn og Østerrike allerede sagt nei, mens Polen og Bulgaria – muligens også Kroatia og Slovenia – ligger an til å gjøre det samme.

Den norske regjeringen har med dissens fra Frp besluttet at Norge slutter seg til FN-avtalen, som skal undertegnes i Marrakesh i desember.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.