Nytt

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB.

– Ordførere bruker flyktninger i et kynisk spill for å skaffe seg penger. De spekulerer vilt og hemningsløst, men kamuflerer det som solidaritet og hjertevarme, sier Jon Helgheim.

Kommunene drar inn milliarder av statlige kroner på å bosette flyktninger. I hele fem år renner pengene inn i kommunekassene, og når pengene tar slutt fordufter problemet: flyktningene «flykter» enda en gang, denne gang til det sentrale Østlandet, skrev Document mandag.

Ordførerne håver inn statlige penger, men ikke bare det; de innkasserer også store mengder godhetspoeng. De fremstiller sine motiver som moralsk høyverdige og snakker om «solidaritet» og «dugnad».

Det provoserer Frps innvandringpolitiske talsmann Jon Helgheim.

– Veldig mange ordførere, særlig fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet, spekulerer vilt og hemningsløst. De bruker flyktninger i et kynisk spill for å skaffe seg penger, kamuflert som solidaritet og hjertevarme. Men her er det ren kynisme som ligger bak i veldig mange tilfeller.

– Etter noen år flytter mange av innvandrerne fra distriktene og havner i stor grad i det sentrale østlandsområdet, hvilke konsekvenser får denne flyttestrømmen for Akershus, Østfold og Buskerud?

– De får problemene, i den grad de som kommer ikke er i stand til å forsørge seg selv.

I dag er det slik at innvandrerne ikke uten videre får flytte de fem første årene etter at de er bosatt. Unntaket er hvis de søker og får ja fra kommunen de vil til.

Fremskrittspartiet har foreslått å utvide ordningen til å gjelde også etter de fem første årene. Partiet vil at all innenriks flytting av flyktninger må godkjennes av den nye kommunen, og at man ikke kan flytte til en annen kommune uten å kunne vise til at man er selvforsørget.

Innvandrerne må kunne vise til at man har levd av egen inntekt i en viss periode, forklarer Helgheim.

– I tillegg må du kunne vise til at du har en jobb i kommunen du ønsker å flytte til. Det er slik regelverket er for endel arbeidsinnvandrere. For å få oppholdstillatelse kan myndighetene stille som betingelse for at du får komme til Norge at du har en bekreftelse fra en arbeidgiver. Det samme kunne man gjort for innenlandsflytting også: Stille krav om at innvandrerne må ha en jobb og kunne leve av egen inntekt for å kunne flytte dit man vil.

– Er ikke dette i strid med retten til fri bevegelse, friheten vi alle har til å bo hvor man vil i landet?

– Jo, men dette skal bare gjelde for de som har vært så heldige å bli bosatt som flyktninger i Norge, og da er man i utgangspunktet helt avhengig av offentlige tjenester og ytelser. Vårt forslag er ikke ment å påvirke folk som er selvforsørget og uavhengige av offentlige ytelser. Men hvis du er avhengig av ytelser fra det offentlige kan du ikke selv fritt velge hvor du skal motta dem.

Det er de tre tidligere fylkene Akershus, Østfold og Buskerud som tar imot så å si alle innvandrere som flytter innad i Norge, om vi ser på tall for nettoflytting. I visse byer, som både har høy tilflytting fra utlandet og fra resten av Norge, bytter man ut innbyggerne i et ganske hurtig tempo, sier Helgheim.

– Disse flyttingene kommer på toppen av de som bosettes som nyankomne til Norge. Man kan vel se for seg at noen kommuner får ekstra store konsentrasjoner av visse innvandrergrupper dersom dette akkumulerer over noen år?

– Det er helt vilt hvilket utfall dette kan få. I Drammen kommune, som jeg kjenner godt, har det i mange år vært sånn at innvandring står for all befolkningsvekst og netto tilflytting. Men da teller man kun de som bosettes direkte fra utlandet, tilflyttingen av innvandrere fra andre kanter av landet er ikke med i regnestykket.

– Det er vel slik i Oslo og på landsbasis også, at all befolkningsvekst skyldes innvandring. Men det var i Drammen denne trenden startet, og hvis man i tillegg hadde tatt med all tilflytting av innvandrere fra det øvrige Norge, så ville man se at man bytter ut innbyggerne i sånne byer som Drammen i et ganske hurtig tempo. Nordmenn flytter ut i stort omfang, og bare innvandrere flytter inn, sier Helgheim.

Vi selger bøker av Hege Storhaug! Både enkeltvis og som bokpakke til superpris.