Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim mener innvandrere er fullt kapable til å etterleve de samme smittevernsregler som alle andre. Foto: Vidar Ruud / NTB

Nye tall fra FHI viser at overrepresentasjonen er skyhøy for enkelte innvandrergrupper. Dette har gjerne blitt forklart med yrkesvalg og trangboddhet, spesielt på Oslo Øst. Men nå viser det seg at enkelte grupper faktisk har høyere overrepresentasjon hvis man ser landet under ett, skriver Nettavisen.

Pakistanske innvandrere som bor i Oslo, er opp mot 12 ganger oftere innlagt på sykehus for koronavirus. De er også fire ganger så ofte smittet.

Men ser man landet i sin helhet er det nært 17 ganger så ofte innvandrere fra Pakistan må legges inn, og de blir smittet åtte ganger så ofte som andre.

FHI har forsøkt å korrigere for ulike variabler. De har blant annet sammenlignet ulike grupper som er i samme situasjon. Konklusjonen slår hull på mange myter.

«Det er stor variasjon mellom ulike fødelandsgrupper både i bekreftet smitte, innleggelser, andel testet og andel av de testede som er positive. Personer med fødeland Pakistan, Somalia, Irak, Tyrkia og Afghanistan ligger høyt både for andel som er innlagt, og andel av de testede som er positive. Forskjellene vi observerer i bekreftet smitte forklares i liten grad av forskjeller i alder, kjønn, bostedskommune og yrke».

Foto: FHI

Regjeringen har flere ganger blitt kritisert for at de ikke evner å få ned smitten blant innvandrere. Helseminister Bent Høie (H) har avvist dette, og hevdet at slike utspill bidrar til stigmatisering. Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim sier til Nettavisen at å skylde på trangboddhet og yrke ikke holder mål, og at det nå må stilles strengere krav.

– Det er veldig lite som tyder på at det er en god forklaring. Det meste tyder på at deler av innvandrerbefolkningen i mindre grad bryr seg om å følge reglene, sier Helgheim og legger til:

– Jeg reagerer spesielt når en forsker sier på Dagsrevyen at det er fordi det er vanskelig for dem å være hjemme, at de taper penger, og det er kjipt å ikke møte andre. Det samme gjelder hele befolkningen. Men vi må gjøre det likevel, mener han.

Helgheim mener vi må droppe doble standarder. Innvandrere må møtes med de samme kravene som alle andre. De må selv bidra ved å endre sin adferd. Han avviser at dette bidrar til å skape et fiendebilde av innvandrere, snarere er det særbehandlingen av innvandrere som skaper misnøye. Man bør heller anse at innvandrere er oppegående folk, som selvsagt er i stand til å følge smittevernsregler.

Leder for pandemisenteret ved Universitet i Bergen, Esperanza Diaz, mener fortsatt at de sosioøkonomiske faktorene spiller inn.

– Sosioøkonomiske faktorer forklarer rundt halvparten av forskjellene. Mange innvandrere tilhører lavere sosioøkonomiske lag. En del kan forklares med informasjon og tilgang til det. Både forståelig med tanke på språk, men også tilpasset hverdagen din, sier hun.

Men de nye tallene fra FHI støtter tilsynelatende ikke opp om en slik påstand.

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.