Oslo kommune driver sitt eget smitte-eksperiment når de lar barn av helsepersonell og barn med forhøyet smitterisiko gå i samme barnehager og skoler. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Oslo åpner skoler og barnehager for barn av foreldre med samfunnskritiske jobber også i påsken. De skal gå sammen med barn fra «sårbare familier» – altså barn med høy risiko for å bære smitte.

Som Document påviste torsdag, har somaliskfødte nær ti ganger høyere smitteforekomst enn nordmenn for øvrig. Likevel mener byrådet det er en god ide å åpne skoler og barnehager for «sårbare barn». Innvandrerbarna som er langt mer smitteutsatt enn andre barn, skal dermed gå i barnehage og skole med barn av foreldre i samfunnskritiske jobber.

Sykepleiere, leger og helsearbeidere utsettes for smitterisiko på jobb, men har så langt tilgang på smittevern på jobb. Det er paradoksalt at de skal få forhøyet risiko for smitte ved å ha barna sine i barnehagen eller på skolen.

Mørketallene for antall smittede er fremdeles store.

Tidligere torsdag uttalte Oslo-byråd Omar Gamal (SV) frykt for svenske corona-tilstander i et intervju med VG. Byrådet er mest bekymret for at smittevernsrådene ikke når alle innvandrermiljøene:

– Jeg er bekymret for at vi får samme situasjon i Norge som i Sverige, nemlig at innvandrerbefolkningen utgjør en stor andel av dem som dør av coronaviruset. Utfordringen er at informasjonen om virusutbruddet ikke kommer frem til ulike innvandrermiljøer, slik at de også tar smittevern på alvor, sier byråd Omar Samy Gamal for arbeid, sosiale tjenester og mangfold i Oslo kommune til VG.

Men at informasjonen ikke kommer fram, er i beste fall bare en del av problemet. Mye tyder på at det somaliske miljøet ikke bryr seg nevneverdig om myndighetenes anbefalinger. Da politiet i Oslo, etter bekymring fra smittevernlegen om at det er en økning i antall koronasmittede i den norsksomaliske delen av befolkningen, gikk ut med en opplysningsvideo om koronaviruset på somali på Facebook, lot ikke kommentarfeltet vente på seg. Flere har kommentert at det ikke er i tråd med Allahs befalinger å distansere seg fra hverandre. Andre uttrykker at det er rasistisk å rette en video direkte mot det somaliske miljøet. Svært få oppfordrer til å ta personlig ansvar.

Det som gjenstår som et ubestridt faktum, er at smitten sprer seg raskt i det norsk-somaliske miljøet, og at byrådet i Oslo har iverksatt et opplegg for skole og barnehager som er stikk i strid med grunnlaget for at skoler og barnehager ble stengt i utgangspunktet. De ble stengt av smittevernhensyn.

– Det var ikke eldre somaliere på Grønland som tok med seg smitten inn i landet. Det som bekymrer meg, er at en del i innvandrermiljøene har underliggende sykdommer, som diabetes 2, og dermed er veldig utsatt, uttalte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Aftenposten torsdag.

At byrådslederen legger skylden for smittespredningen på vinterferieturister, endrer ikke det faktum at smittespredningen i de samme turistenes nærmiljø har latt seg begrense uten nevneverdige problemer. Spredningen er derimot et problem i innvandrertette bydeler.

Nå gjennomfører byrådet et smitte-eksperiment ved å sette sykehusarbeideres barn sammen med «sårbare barn». Dette er helt i tråd med venstresidens frelserkompleks. Byråd i Oslo for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), har vist seg spesielt belemret med dette komplekset gjennom hele koronakrisen. Tidlig etter stenging av skoler og barnehager opprettet hun og utdanningsdirektør Marte Gerhardsen «hjertetelefoner» for elevene. Elevene ble ikke bare påført unødig redsel, det var også et uttrykk for de lave forventningers rasisme. Utspillet om å åpne skoler og barnehager for de «sårbare barna» er et mer alvorlig uttrykk for kompetansesvikt i en tid der smittevern er avgjørende for hele samfunnet. Ved å utsette helsearbeideres barn for unødig smitterisiko, tar byrådet med dette frelserkomplekset til neste nivå.

– Vi har mange lærere, sosiallærere, assistenter og barnehagepedagoger som følger opp barn de er bekymret for, samtidig som de også skal ivareta alle de andre – kanskje i kombinasjon med hjemmeskole for sine egne barn, uttalte Thorkildsen til NTB torsdag.

Folk med frelserkompleks er drevet til å redde andre fordi de tror ingen andre kan. Dette knytter seg til fantasier om allmakt. Det er mulig Inga Marte og hennes SV-stemmende barnehage- og skoleansatte ikke tror de er mektige. Men å tro at de, og bare de, har evnen til å redde de «sårbare barna» eller forbedre livet deres, er definitivt fantasier i samme sjanger. Hadde samme kvinnedominerte gruppe fulgt den lovpålagte meldeplikten i stedet for å overvurdere sine egen betydning for disse barna, kunne dagens situasjon sett helt annerledes ut.

Denne gangen er frelserkomplekset direkte farlig. Det gjør at andre utsettes i større grad for smitte.

Paradoksalt nok er det manglende krav til assimilering som gjør at visse innvandrergrupper – norsksomaliere i særdeleshet – er langt mer eksponert for smitte, med påfølgende sykdom og død, enn den øvrige befolkningen. Innvandrere har og utgjør forhøyet smitterisiko grunnet venstresidens barne- og integreringspolitikk, som i for liten grad har stilt krav om språk-, kulturopplæring og generell kunnskapstilgang hos samme gruppe. Hadde det vært stilt krav til tydelig assimilering, ville man i langt større grad kunnet hindre forhøyet smitte i diasporaene.

Psykologisk sett er det slett ikke rart at norsk-somalierne ikke bryr seg om myndighetenes anbefalinger og dermed smittes i uovertruffent tempo. Når man til en hver tid møtes på den nedlatende måten venstresiden møter dem på, helt uten forventninger til at de kan klare verken språk eller barneoppdragelse etter norsk lov, vil de heller ikke gjøre det.

Men nå spiller Inga Marte hasard med sykehusansattes barn som innsats. At dette får foregå uten massiv motstand er ubegripelig.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.