Blant somaliskfødte er det nesten ti ganger flere registrerte smittede enn blant nordmenn. Foto: Hanne Tolg

Gjennomgang av Folkehelseinstituttets tall viser at smitteforekomsten av koronaviruset er nær ti ganger høyere blant somaliskfødte enn blant nordmenn forøvrig.

FHI la onsdag fram status koronasmitte med oversikt over smittede i forhold til fødeland:

Dagens rapport inneholder også informasjon om fødeland. Fødeland er kjent for 4539 personer. Av disse er det 829 personer som er født utenfor Norge (18 prosent av de med kjent fødeland). Det er flest personer med fødeland Somalia (201), deretter Sverige (45), Pakistan (41), Irak (37), Iran (36), Filippinene (31) og Danmark (30).

– Så langt ser vi ingen generell overrepresentasjon blant utenlandsfødte. Når vi analyserer data etter kjønn, alder, smittested og fødeland, ser vi i midlertid at det er noen grupper som kan være mer utsatt deriblant innbyggere født i Somalia, sier Line Vold ved FHI.

Illustrasjonen viser økning i smitteforekomst i Oslos ulike bydeler. De innvandrertunge bydelene i øst og sør har størst økning. Kilde: FHI/Aftenposten

Men det er forholdstallene som bør være av interesse for å si noe om potensiell spredningsfare, og disse presenterer FHI ikke. At somaliskfødte utgjør snaue 4.5% av alle smittede høres ikke mye ut, men dersom man ser på antall somaliskfødte totalt i Norge, og antall nordmenn totalt sett i befolkningen, gir tallene et annet, dystrere bilde.

Document har regnet ut forholdstallene.  SSB oppgir det norske folketallet å være 5 367 580 (SSB, 4. kvartal 2019). Antallet innvandrere har vi trukket fra, og står da igjen med 4 577 083 nordmenn. SSB oppgir at Norge har 28 554 innvandrere som er født i Somalia.

Formel/utregning: 3710 / 4577083 * 100 = 0.08 % norsk befolkning har påvist smitte.
Formel/utregning: 201 / 28554 * 100 = 0.7 % av den somaliskfødte delen av befolkningen har påvist smitte.

Utregningen viser at det er nær ti ganger forhøyet smitteforekomst blant somaliskfødte. Hvor stor andel av de norskfødte smittede som har innvandrerbakgrunn sier FHIs dagsrapport ingen ting om.

 

 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.