Oslo har fortsatt stor smitte av Covid-19. Stovner bydel er den bydelen som er hardest rammet. Foto: Terje Pedersen / NTB

I FHIs ukerapport som ble lagt frem 27.1.21, kommer det frem at halvparten av de som nå smittes med covid-19 er født utenfor Norges grenser. Andelen smittede i disse gruppene er 7-8 ganger høyere enn blant norskfødte.

Blant totalt antall meldte covid-19 tilfeller med kjent fødeland (58 500, 95 %) siden pandemiens start, er det 36 % som er født utenfor Norge (21 045). Blant disse er det flest personer med fødeland Polen (2 962), Somalia (2 014), Pakistan (1 354), Irak (1 097), Eritrea (918), Afghanistan (776), Syria (758), Sverige (721), Russland (545) og Iran (518).

Aftenposten har satt opp en graf som viser smittetrykket blant de forskjellige gruppene i Norge. Her ser vi at de som er født i Norge har 65 smittede per 100.000, mens blant de som er født i Pakistan, så er dette tallet 553.

En annen viktig faktor er andelen av positive prøver. Her er andelen av de som er født i Norge 2, mens den er 10 blant de som er født i Pakistan. Det tyder på at langt flere som er født i Pakistan burde ha testet seg. Det er også høye andeler av smittede blant de testede fra Somalia, Irak, Afghanistan, Russland, Eritrea og Syria.

FHIs oversikt viser at de fleste blir smittet av medlemmer av sin egen husstand.

Siden nyttår er 286 pasienter innlagt på norske sykehus med covid-19. Av disse er 128 født i utlandet. Av pasientene som ble innlagt i forrige uke var 54 prosent født i utlandet. De utenlandskfødte pasientene har en gjennomsnittsalder på 53 år, mot norskfødtes 66 år.

Aftenposten    FHI – ukerapport

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!
Kjøp Prosessen mot Israel fra Document Forlag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.