Demografi

Det blir stadig vanskeligere å holde fast ved forestillinger om en streng norsk innvandrings- og asylpolitikk når tilstrømningen ifølge statens egne utregninger sprenger alle kalkyler.

Statistisk Sentralbyrå la torsdag frem tall som viser at:

Tallet på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre økte med 55 300 i 2012. Det var den høyeste tilveksten noensinne. Ved siste årsskiftet var det 593 300 innvandrere og 117 100 norskfødte med innvandrerforeldre i Norge.

Til sammen utgjør de 14 prosent av befolkningen.

Selv de med begrensede tallferdigheter forstår at innvandringen er på full fart mot 20 prosent av befolkningen: Som SSB selv skriver:

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 17 prosent av alle barn født i Norge i 2012.

I Oslo er allerede andelen over 30 prosent av befolkningen.

Av Oslos befolkning på 624 000 personer var det per 1. januar 2013 189 400 innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, noe som tilsvarer 30 prosent. Som i fjor følger østlandskommunene Drammen og Lørenskog, med henholdsvis 24 og 21 prosent.

I Oslo fant man flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i bydelene Søndre Nordstrand, Stovner, Alna og Grorud, hvor andelen var rundt 50 prosent. Lavest andel fant man i bydelene Nordstrand, med 15 prosent, Vestre Aker, 16 prosent og Ullern, 16 prosent. Selv bydelene med lavest andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre lå over gjennomsnittet for hele landet, som var 14 prosent.

I sekkebetegnelsen innvandrere finnes grupper som er lettere å integrere: polakker er den største gruppen med 77.000, fulgt av svensker med 35.600 og litauere med 28.600.

Det er i gruppen norskfødte med innvandrerforeldre at ikke-vestlige dominerer.

Antall norskfødte med innvandrerforeldre økte med 8 700 personer i løpet av 2012, fra 108 400 til 117 100. I denne gruppen var det flest som hadde bakgrunn fra Pakistan, i alt 15 200. Det var 9 100 norskfødte med somaliske foreldre, og 8 000 hadde foreldre fra Vietnam. Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 17 prosent av alle barn født i Norge i 2012.

http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2013-04-25#content