Statistisk Sentralbyrås (SSB) nye rapport om befolkningsvekst og -endringer for 2012 viser at befolkningsveksten i Norge fortsatt er historisk høy. Innvandringen overstiger fødselstallene for sjette året på rad.

Norge er nå det landet i Europa hvor befolkningen vokser raskest. Den rekordhøye befolkningsveksten er hovedsakelig innvandringsdrevet, og antallet innvandrere i 2012 tilsvarer hele folketallet i Drammen.

Ved årsskiftet var det 5 051 300 busette i Noreg, 65 400 fleire enn ved førre årsskifte. Veksten var berre 160 mindre enn i rekordåret 2011. Innvandringsoverskotet stod i 2012 for 72 prosent av veksten.

Befolkningsveksten var 1,3 prosent i 2012, og sett bort frå 2011 må ein heilt attende til 1920 for å finna ein større vekst i prosent. Noreg ligg heilt i toppen i Europa når det gjeld prosentvis vekst i folketalet. På dei seks åra 2007-2012 voks folketalet med 370 100, meir enn dobbelt så mykje som i dei seks åra før det. Auken i 2012 på 65 400 fleire personar tilsvarer heile folketalet i Drammen.

I 2012 kom det 78.570 innvandrere, mens det ble født 60.255 i landet. Innvandringen overstiger dermed fødselstallene med 18.315 personer, noe som tilsvarer 1,3 innvandrer per fødte barn.

SSBs rapport viser for øvrig at innvandringen fra Europa har gått noe ned, mens innvandringen fra Afrika har gått opp. Mens nettoinnvandringen fra Sverige ble halvert fra 2.800 personer i 2011 til 1.100 i 2012, har nettoinnvandringen fra Somalia nær doblet seg, fra 1.450 i 2011 til 3.400 i 2012.

Nettoinnvandringen av ikke-europeiske statsborgere har økt med 35 prosent, fra 13.200 i 2011 til 17.800 i 2012:

Polske og litauiske statsborgarar var framleis dei to klårt største gruppene, og utgjorde i alt helvta av dei europeiske statsborgarane. Statsborgarar frå elleve land hadde ei nettoinnvandring på meir enn 1 000, og seks av desse landa er europeiske. Nettoinnvandringa av spanske statsborgarar voks frå 800 i 2011 til 1 200 i 2012, og dei er no åttande største gruppa. Med ei nettoinnvandring på 1 700 var rumenske statsborgarar den femte største gruppa. Nettoinnvandringa av svenske statsborgarar gjekk ned frå 2 800 (tredje størst) i 2011 til 1 100 (ellevte størst) i 2012. Nettoinnvandringa av somaliske statsborgarar gjekk derimot opp, frå 1 450 (sjuande størst) i 2011 til 3 400 (tredje størst) i 2012. Samla gjekk nettoinnvandringa frå Somalia og Eritrea opp frå 3 400 i 2011 til 5 700 i 2012.
Om ein ser på statsborgarar frå dei landa som hadde størst nettoinnvandring til Noreg, var det flest svenskar som reiste frå landet. Talet på utvandringar av svenskar var 4 700 eller 82 prosent av talet på innvandringar.

Befolkningsveksten i Oslo og Akershus har gått noe ned, men veksten i de to kommunene er fremdeles høyest, med rundt 20.800 nye innbyggere i 2012. Fødselsoverskuddet i disse kommunene er også størst, i Oslo med 5.800 og Akershus med 2.400 fødsler.

Også Rogaland og Hordaland øker kraftig, med en vekst på 16.600 i 2012, 3.200 flere enn i 2011.

Statistisk Sentralbyrå: Framleis sterk folkevekst
Befolkningsstatistikk. Folkemengd 1. januar 2013, endringane i 4. kvartal 2012 og endringane i heile 2012

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂