Innenriks

Stortinget går enstemmig inn for å lovfeste et krav om norskferdigheter for ansatte i barnehager.

Forslaget som ble fremmet av regjeringen og som torsdag ble behandlet på Stortinget, innebærer at personer som ikke har norsk eller samisk som morsmål må avlegge en norskprøve for å kunne jobbe i barnehage.

– Det er viktig at ansatte med minoritetsbakgrunn har tilstrekkelig norskkunnskaper for å kommunisere godt med foreldre, barn og kolleger. For mange barn starter på skolen med så svake norskkunnskaper at de ikke kan følge normal undervisning, sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde til NTB.

Alle partiene på Stortinget stiller seg bak norskkravet, men Tybring-Gjedde mener satsingen på økt etter- og videreutdanning bør fortsette. SVs Mona Fagerås vil gå enda lenger.

– Språkkravet burde gjelde for assistenter i skolen og SFO også, ikke bare i barnehagen. Men for å få dette til å fungere er det nødvendig med en bedre opplæring, sier hun.

I Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til barnehagesektoren i 2015, oppgir 562 barnehager å ha minst én ansatt med et annet førstespråk enn norsk. Det er om lag 6.000 barnehager i her i landet.

Lovforslaget som nå blir vedtatt, gjør unntak for personer med svensk eller dansk som førstespråk. Dessuten innføres det en unntaksordning som innebærer at barnehageeier kan ansette personer som ikke oppfyller kravet til norskprøve, dersom dette er pedagogisk forsvarlig.