Khalid Mahmood (Ap) har kommet med et nytt integreringsforslag. Det går ut på å gi etnisk norske gratis barnehageplass og gratis plass i aktivitetsskolen for å holde nordmenn boende i innvandrertette områder. Han prater om gi etniske nordmenn motivasjon til å bli boende eller å velge skole dominert av minoritetsspråklige fremfor skole dominert av etniske nordmenn.

– De norske barna er ikke der

Derfor har han tygget seg frem til en løsning han tror vil kunne sikre norskspråklige miljøer i barnehager og skoler: Gratis barnehage og aktivitetsskole til etniske nordmenn.

– Til nå har vi fokusert på, og i stor grad lykkes med, å få barn med innvandrerbakgrunn inn i barnehager. Men de som de kommer for – de etnisk norske barna – er ikke der lenger. De har flyttet, sier Mahmood.

Vil spare penger

Han mener forslaget vil gi etniske nordmenn motivasjon til å bli boende, eller å velge en «brun» skole heller enn en «hvit» i nærmiljøet.

Mahmood nevner at minoritetsbarna kommer foran de etnisk norske barna. Flyttemønsteret ut av Groruddalen viser imidlertid at norske foreldre er villig til å betale penger for å slippe unna.

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article4105305.ece