Demografi

Oslos byrådsleder, Stian Berger Røsland (H) ser ingen problemer med at innvandrerandelen i Groruddalen stadig blir større. Det eneste han klarer å erkjenne er at språk er en utfordring. Dette gjelder kun enkelte skoler i følge byrådselderen.

Når man selv har bodd og jobbet i et nabolag i Groruddalen hvor ikke-vestlige innvandrere dominerer, et område som hurtig ble fraflyttet av norske barnefamilier på grunn av språklige, kulturelle og religiøse ulikheter, vet man at det går til et punkt hvor man ikke lenger orker å nedtone julefeiringen, ikke lenger holder ut situasjonen når barnehagene er avhengig av tolketjenester for å få frem budskapet på møter, ikke lenger orker å høre fra bekjente at de kalles skitne fordi de eier hund og er lei av at norske skoleelever blir kalt for potet. Det må være lov å kalle dette problemer.

Kan virkelig byrådslederen tro på det han selv sier? Hvorfor unngår han selv å bo i en totalt forandret del av byen, når det er denne forandringen som han romantiserer?

 Groruddalen har det i mange år vært en klar tendens til at etnisk norske flytter bort, mens ikke-vestlige innvandrere flytter til.

Tendensen er ikke overraskende for byrådslederen.

-Nei, jeg er ikke overrasket. Dette er noe som har vært diskutert fra tid til annen. I denne perioden har vi fått mange nye innbyggere, også fra den ikke-vestlige verden, og det er velkjent at mange bosetter seg i Groruddalen, indre by og Oslo sør, sier Stian Berger Røsland (H).

-Hva tror du er grunnen til at folk flytter?

-Det må man nesten spørre dem om, men noen vil se at nabolaget forandres og at det forandres raskere enn man er forberedt på. Andre er i en fase hvor man flytter uansett.

Byrådslederen ser ikke på utskiftningen som et problem, men erkjenner at språk er en utfordring på enkelte skoler.

Fraflyttingen av etniske nordmenn fortsetter i Groruddalen. Drømmen om egen hage omtales som den viktigste årsaken. Økt innvandrerandel kan også ha noe å si i følge sosialantropolog og storbyforsker Bengt Andersen.

Det store spørsmålet er vel om det er drømmen om hage eller skolemiljøet som er viktigste faktor for flytting når barna dine er minoritet ved den lokale skolen?

Hvert år tappes Groruddalen for 1.000-2.000 etnisk norske. Omtrent like mange ikke-vestlige innvandrere flytter inn.

—————-

Sosialantropolog og storbyforsker Bengt Andersen tror folk flytter fra Groruddalen til Akershus for å kunne oppfylle hagedrømmen til en overkommelig pris. Men mener også at økt innvandrerandel har noe å si.

- Det var strømmer ut av Groruddalen før det kom innvandrere dit, men at dette også er blitt en faktor tror jeg er hevet over tvil, sier han.

http://www.osloby.no/nyheter/18000-farre-etnisk-norske-i-Groruddalen-7183224.html#.UXhCU79KNz8
http://www.osloby.no/nyheter/Ikke-overrasket-over-at-innvandrere-velger-Groruddalen-7183735.html#.UXhCE79KNz8