Innenriks

Carl I. Hagen (Fr.p) er bekymret for utviklingen til Oslo. Det er en eksplosiv befolkningsvekst fra Asia og Afrika. Forslumming, sviktende skatteinntekter og svake norskkunnskaper er stikkord for hva Carl I.Hagen prater om. Han har blant annet besøkt Gran skole i Groruddalen. Der begynte ingen etnisk norske i første klasse i år.

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) vil ikke høre på dommedagsprofetier og mener som han har gjort i alle år, at det er grunnleggende positivt at Oslo blir mer internasjonal. Trygt bosatt på Oslo vest tar han selv ikke aktivt del i herligheten som sjenkes hovedstaden.

Oslos eksplosive vekst i folketallet kommer ikke fra norske bygder, men fra Asia og Afrika. Derfor vil Carl I. Hagen (Frp) stenge byportene.

– Under trykket av en slik masseinnvandring vil Oslo forslummes. Skatteinntektene vil gå ned og kostnadene vil eksplodere, spår Hagen.

I forrige uke besøkte han Gran skole på Furuset, hvor ingen etnisk norske barn begynte i første klasse ved skolestart 17. august i år.

– Derfor vil vi ha innvandringsstopp i Oslo, i alle fall inntil våre nåværende utfordringer er løst, legger han til.

Gran_skole1

Skolens motto: «Gran skole – et fyrtårn i Groruddalen»

Carl I.Hagen er opptatt av at alle skal ha et språk som er så godt at utbyttet ved skoleundervisningen ikke hindres av språket. Hvordan man skal få til en god norskundervisning når nordmennene er borte er en gåte. Vi lærte heller ikke engelsk skikkelig når vi ble undervist på skolen i gamle dager. Skal et språk læres ordentlig er det så mye uttrykk, tonefall og koder at kun de som har det som morsmål er sanne læremestere for barna.

Carl I. Hagen trekker fram tall som viser at flere bydeler faller antallet etnisk norske innbyggere.

– I 2030 vil vi i så fall bo i en by med parallelle samfunn hvor innvandrerne har overtatt stadig flere bydeler. Det kommer til å bli sharia-domstoler og lommer av lovløshet, og hvem vil bo i en slik by?

Frps alternativ er ikke å legge til rette for befolkningsvekst, men tvert imot gjøre det vanskeligere for innvandrere å slå seg ned i Oslo.

Større utgifter – lavere inntekter
– Utviklingen er ikke bærekraftig. Innvandringen betyr større sosiale utgifter for byen. Samtidig er det bevist at innvandrerne har lavere utdanning, dårligere betalte jobber, og dermed langt lavere skatteevne enn etniske nordmenn, sier Carl I. Hagen.

Det går seg nok til når nasjonen blir mer internasjonal.

VG