Nytt

Rektor Bjørn Ekren ved Linderud skole i Groruddalen har tatt grep fordi etnisk norske elever blir færre ved skolen. Man kan undres hvorfor en rektor er bekymret fordi at etnisk norske elever forsvinner, samtidig som det slås fast at en høy minoritetsandel er bra.

Nå markedsføres Linderud skole  barnehager og nærmiljøet. Tror noen virkelig at segregasjonen i Oslo lar seg stoppe av positiv markedsføring av innvandrertette skolekretser?

Etter en telling fant han ut at hvis alle som sogner til skolen også hadde begynt der, så hadde andelen etnisk norske vært høyere. Foreldre som bor i grenseområder søker barna sine til naboskolene Tonsenhagen, Løren og Årvoll, som alle har lavere minoritetsandel enn Linderud.

– Hvor mange varierer fra år til år, og det varierer også med hvor fulle skolene er, men vi vet hvilke navn som søker seg bort og ser en type polarisering, sier rektor.

Han har derfor sett seg nødt til å gjøre en ekstra innsats for å markedsføre skolen både i barnehager i nærmiljøet og overfor foreldrene, som Ekren trekker frem som skolens viktigste ambassadører.

Det snakkes om en usikkerhet blant foreldre, men mye tyder på at foreldre er sikre i sitt valg. Kulturelle, religiøse og språklige utfordringer er ikke ukjente problemstillinger i Groruddalen.

Og allerede i år ser rektor resultater. På årets 1. trinn er 14 av 67 elever etnisk norske. Det er langt flere enn hva som har vært tilfelle de siste årene. Rektor tror usikkerhet er årsaken til at foreldre skremmes bort fra skoler med høy minoritetsandel.

– Jeg tror det skapes usikkerhet når det gjelder vennskap; får de venner de kan stå på ski med på søndagene? I tillegg er det nok en usikkerhet i forhold til om barna får de samme mulighetene som om de hadde gått på en skole med flere som snakker godt norsk. Jeg kan forstå den usikkerheten.

Når halvparten av elevene må ha særskilt opplæring i norsk, så må det språklige miljøet i seg selv, fremstå som lite fristende å tilby sine barn. Skolene selv mener at dette miljøet er et fortrinn for barna.

– Det gjøres en kjempeinnsats på alle skoler i Groruddalen. Vi er på en måte en internasjonal skole, og det er en fordel for barna.

Resultatmessig scorer Linderud bra på ungdomsskolen. Eksamensresultatene er bedre enn Oslo-snittet. Men på nasjonale prøver på 5. trinn ligger skolen under snittet.

– Vi har dårligere resultater på 5. trinn enn på 8. og 9. trinn. Det henger sammen med at det tar seks til åtte år å lære et språk godt.

I rektors ferskeste opptelling viser det seg at rundt halvparten, 327 av 650 elever, må ha særskilt norskopplæring dette skoleåret.

Skolebyråd Torger Ødegaard (H) har ingen bekymringer over den demografiske utviklingen i Oslo. Hovedstaden er internasjonal, og det er bra.

-Jeg er ikke bekymret over at Oslo er en internasjonal by. Det er Oslo blitt, og det vil Oslo være i all fremtid.

———–

Han er svært opptatt av at etnisitet ikke er et problem, men at problemet oppstår hvis du ikke lærer å lese, regne og skrive.

Kulturelle og religiøse konflikter og utfordringer ser ikke ut til å streife tankene til Oslos skolebyråd.

http://www.osloby.no/nyheter/Rektor-rekrutterer-Aelever-i-barnehagen-7032637.html

Intervjuet med skolebyrådet er ikke å finne på nett, men i Aftens papirutgave 31.oktober.

Undertegnede har notert seg at skolene i Groruddalen også har gode resultater i nasjonale prøver i norsk. Har noen av leserne tall på fritak fra disse prøvene i Groruddalen?

Hamar – Arbeiderblad hadde nylig en artikkel om store variasjoner i fritak fra nasjonale prøver i Hedmark.