Nytt

Det er ikke noe nytt at folk ønsker å flytte sine barn fra skoler med høy minoritetsandel til skoler med et større innslag av norske elever.

Aften skriver 16. mars at i enkelte områder er det opptil 40 prosent som ønsker å bytte skole.

Artikkelen innledes med elever fra Mortensrud skole som er strålende fornøyd. Det er interessant å vite at ved enkelte skoler i Oslo tones julefeiringen ned, mens id-feiringen er svært nærværende ved andre :

-Dette er en veldig kulturell skole. Vi lærer mye når nesten alle er fra forskjellige land, sier David Nadden Eren (13).

-Mange elever feirer id, for eksempel. Da gir klassen id-kort til hverandre. Og i religionstimene er det mange som kan mer enn læreren om enkelte religioner, sier Maria Nødtvedt Gundersen (13).

Men det er ikke alle som er fornøyd med utviklingen. Mange foreldre, også med minoritetsbakgrunn søker seg vekk. Ved Mortensrud skole er det en betydelig andel av årets førsteklassinger som ønsker bytte av skole før skolestart. Det må være et tegn på at noe er alvorlig galt.

Blant høstens kull med førsteklassinger, har 34 av 89 foreldre søkt skolebytte før skolestart. De aller fleste er selv minoritetsspråklige.

Foreldrene setter selv ord på hva de synes er galt:

Og når vi snakker med foreldrene, oppgir de gjerne at de ikke ønsker å ha sine barn ved en skole med så høy minoritetsandel, sier rektor Leif Arne Eggen.

Rektor Leif Arne Eggen er ikke bekymret over utviklingen med mange som ønsker å bytte skole. Han støtter seg til forskning som viser at han har en elevmasse som gir et godt læringsmiljø:

-Vi er en veldig god skole for alle som går her. Det finnes god dokumentasjon fra forskningen på at andel minoritetssråklige har lite å si for elevenes faglige utviklingen.

Rektor Eggen burde lese om de nedslående resultatene fra innvandrerskolene i Malmø. Der klarer godt under halvparten av elevene målene for grunnskolen. Men sant skal sies, svenskene legger problemet på lærere som ikke har nok kompetanse til å undervise i multikulturelt miljø.

Rektor Trond Karlsen ved Rommen skole har også et positivt syn på sin skole, men selv han uttrykker en viss tvil:

-Hvis vi skulle gjort noe med situasjonen, måtte det skjedd for 50 år siden. I dag er det for sent, sier Karlsen. Han er likevel optimistisk med tanke på sine elevers fremtid.

Forsker Ivar Morken uttaler seg også. Han ser klart hva som skjer, og hvorfor. Han gir en klar og ærlig forklaring:

-Det er erfaringsbaserte valg når foreldre ønsker barna til en annen skole, sier Morken.

Med kjennskap til innvandrertette områder i Oslo, så er det bare å slå fast at mange folk har dårlige erfaringer med multikultur. Ønsket om at barna skal få en skolegang og oppvekst i et bedre miljø er stor. Større enn politikere flest ønsker å vedkjenne seg.