Nytt

Hijab er et blitt mer utbredt blant jenter på barneskolen i Oslo, viser en undersøkelse VG har foretatt. Helt fra 1. klasse er det stadig flere som går med hijab. Det spesielle er at rektorene ikke vil snakke om saken.

Rektorene ved 45 av skolene i Oslo svarer nå at hijab brukes på barnetrinnet. Totalt 58 av grunnskolene i hovedstaden har svart på VGs undersøkelse.

– Vi har elever som bruker hijab i alle syv trinnene, selv om det er litt vanligere blant de eldre jentene enn de aller yngste, sier rektor ved Tøyen skole, Tor Helgesen til VG.
..
27 av rektorene har spesifisert fra hvilket trinn elevene bruker hijab, og blant dem svarer 18 at det gjelder de tre laveste trinnene. Ti svarer at elever allerede fra førsteklasse, da de er seks år gamle, bruker hijab på skolen.

– Den yngste som bruker hijab hos oss går på første trinn. I de yngste klassene er det flere jenter som bruker hijab nå enn for noen år siden, sier Gry Sjødin Neander, rektor ved Rødtvedt skole.

– Noen nasjonaliteter bruker hijab mer enn andre, i første rekke somaliere, irakere og marokkanere.
..

VG har spurt en rekke rektorer om vi kan få snakke med de yngste elevene, deres foreldre og lærere om bruk av hijab, men dette er blitt avslått. Debatten om bruk av hijab er lite populær blant skolelederne.

– Jeg skjønner ikke hvorfor det er blitt sånn debatt om dette klesplagget. Som skole forholder vi oss til at det er tillatt, og registrerer at noen elever har hijab som del av deres kleskode. Utover det er det ikke et tema for oss, sier Tor Helgesen ved Tøyen skole.

– Det viktigste er at de lærer å lese og skrive, ikke hva de har på hodet. Som plagg begrenser ikke hijab integrering, istemmer rektor Leif Arne Eggen ved Mortensrud skole.

Kun ved to av de 45 skolene der småjenter bruker hijab, opplyser rektorene at dette har blitt tatt opp som et diskusjonstema internt på skolen.

At bruken av hijab sprer seg både i bredde og «høyde», dvs nedover i årsklassene kommer ikke som noen overraskelse på den som kjenner utviklingen ellers i Europa.

Minst like oppsiktsvekkende er det faktum at rektorene avviser at det er noe problem. Å si at hijab ikke hindrer integrering er et tendensiøst standpunkt. Det tyder på at rektorene/ledelsen ved skolene hvor hijab er utbredt har tilpasset seg islamiseringen av skolen. Det er det norske systemet som aksepterer islamisering, og ikke elevene som blir norske samfunnsborgere. Det har store konsekvenser på både kort og lang sikt.

At elevene uhindret kan utfolde en islamistisk klesdrakt på skolen, – det følger ofte mye mer med, vil si at elevene fra barneskolen får leve ut en islamistisk identitet. Det betyr at det oppstår små øyer av islamisme i Norge, som opplever seg som autonome. De har fått godkjenning helt fra barneskolen, hvorfor skulle det ikke fortsette på ungdomsskole, videregående og i lokalmiljøet?

Staten har med andre ord sanksjonert at det vokser frem parallellsamfunn innenfor statlige institusjoner.

Skolenes tilpasning til muslimsk skikk betyr også at det ikke kommer kritikk eller diskusjon om islamiseringen av skolen. Lærere som ikke synes det er greit at skolen islamiseres, vil finne seg en annen arbeidsplass.

Den dype aksepten for islamisering stiller også problemet med innfødte minoriteter i et helt annet lys. SV har foreslått justering av skolegrensene. Men hvilke norske elever vil godta å gå på en skole der hijab er akseptert og blir normen?

5-åringer bruker hijab på skolen
** Hijab ved 45 Osloskoler ** Økt bruk i barneskolen ** Brukes fra første klasse